annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

:: Nyheter från Testeboån
2007-10-10, kl 15:23  Testeboån

Resultat från årets provfiske klart. Det finns mycket tänkvärt att utläsa av resultaten från årets elfiske, både positivt och negativt. Något som är mycket intressant är de goda tätheterna av årsungar av lax, (0+), i åns nedre delar. Trots att vi inte satt ut några laxyngel i år. Årsungar av lax finns upp till Möljen, 9 kilometer från havet. Uppströms Möljen däremot fångades däremot inte en enda 0+ lax. De senaste åren har samma tio provytor i Testeboån elprovfiskats. Från och med i år ingår elva ytor i uppföljningsprogrammet. Den e...


2007-09-10, kl 19:06  Gott om årsungar av lax i Testeboån!

trots att inga laxyngel planterats ut i år. Stora mängder laxyngel har planterats ut i Testeboån varje år mellan 2000 till 2006. Det är den främsta orsaken till att det varit så gott om laxungar i ån under samma period. I år har däremot inte några laxyngel planterats ut i Testeboån. Därför är det extra roligt att vid årets elprovfisken kunna konstatera att förekomsten av årsungar är god. Det visar att laxen lekt framgångsrikt i höstas. 2006 passerade endast fyra laxar uppvandringskontrollen vid Strömsbro. Därtill kommer att fisk kunde pass...  1 - 2