austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Testeboån mynnar ut i Bottenhavet strax norr om Gävles centrum. Ån är ungefär elva mil lång. I praktiken är det, de två nedersta milen som är tillgänglig för lax och havsöring. Medelvattenföringen i åns nedre delar är 11 m3/sekund.

Sträckan ner mot 90 graders böjen som kallas för Möljen. Foto:Roland Strandell
Sträckan ner mot 90 graders böjen som kallas för Möljen. Foto:Roland Strandell

Fisket

Det är vårfisket i april som ger störst chans att lura en havsöring i Testeboån.
Det är vårfisket i april som ger störst chans att lura en havsöring i Testeboån.

Tillsvidare är laxen totalt fredad i Testeboån. När det gäller havsöring förekommer ett fiske under april och en bit in i maj. I åns allra nedersta del fångas det enstaka blanköringar och längre upp tas något tiotal så över vintrade havsöringar.

Mera om fisket

Från och med år 2000 ingår Testeboån i Baltiska fiskerikommissionens projekt för att bevara den vilda laxen i Östersjön - Salmon Action Plan. Inom ramen för SAP sätts stora mängder matningsfärdigt yngel och rom av både lax och öring årligen ut i Testeboån.

Mycket goda tätheter av lax- och öringungar på alla uppväxtområden gör Testeboåns framtid mycket intressant.

Stora utsättningar av yngel , sker varje år i Testeboån.
Stora utsättningar av yngel , sker varje år i Testeboån.

 

 • :: Var i landet

  Här strax norr om Gävle flyter Testeboån ner i Gavlebukten.
  Här strax norr om Gävle flyter Testeboån ner i Gavlebukten.

 • :: Länkar

  Testebo åns fiskevårds område

 • :: Fiske säsong

  1 april till 31 augusti. För säsongen mellan 1 september och 31 mars. Fiske är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan Kajen vid Vävaren och Skansbanken.

 • :: Fiskekort

  Dygnskort 60 kr Vecko kort 200 kr Årskort 500 kr Preem Hille: Hillevägen 38, telefon 026-167514 Konsum Triangeln: Forsbyvägen 4, telefon 026-517521 Gävle Fiskeredskap: Norra Skeppsbron 1, 801 02 Gävle, telefon 026-510500 Berras: N.Kungsgatan 23 803 23 Gävle 026-128850 Najc fiske o fritid AB: S.Skeppsbron 21 802 84 Gävle 026-142020

 • :: Artrikedom

  Salmon, sea trout and grayling