austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Torneälv är Sveriges nordligaste laxälv och har bl.a. sina källflöden från Abisko och Torneträsk alldeles vid riksgränsen mot Norge. Det är en stor mäktig älv med flera stora biflöden, som även de håller lax. Dessa biflöden är Lainio och Muonio och Könkämä. Torneälvs nedre del utgör gränsen mellan Sverige och Finland.

Älven är helt oreglerad och det tas en hel del lax och inte allt för sällan med vikter runt 20 kg. Tyvärr är fångstrapporteringen dålig och det är därför svårt att få några riktiga siffror och det kan delvis bero på sitt stora fiskeområde.

Greta Nilsson slog till och fångade denna granna Lax. Vikt 7kg längd 94cm. Foto:Fredrik M Skaulu.
Greta Nilsson slog till och fångade denna granna Lax. Vikt 7kg längd 94cm. Foto:Fredrik M Skaulu.

Fisket

Lax 12 kg tagen 13 juni 03 i Lovikka av Fredrik .M.Skaulu
Lax 12 kg tagen 13 juni 03 i Lovikka av Fredrik .M.Skaulu

Det går att fiska lax i så gott som hela älvsystemet då laxen vandrar långt upp för lek. Hela älven är tillgänglig för sportfiske men de flesta Laxarna fångas i Torneälvens nedre del, där det fiskas mycket med båt. Vid greningen Torneälv och Lainoälv föredrar de flesta Laxarna Lainioälven.

De nedre delarna av Lanioälven har mycket bra tillgänglighet och är kanske systemets bästa flugvatten för lax. Biflödena Muoino, Könkämä är även de lättåtkomliga då även de har bilvägar jäms med.

Mera om fisket

En del lokala guider kör fiskare med forsbåt upp till de hetare platserna, här är det Fredrik .M.Skaulu som guidar i området som åkt upp med båt. Mer om Guider i Menyn.

Här kan man ta sig upp i biälvar med hjälp av forsbåtar. Foto:Fredrik M Skaulu.
Här kan man ta sig upp i biälvar med hjälp av forsbåtar. Foto:Fredrik M Skaulu.

 

 • :: Var i landet

  Här i Haparanda mynnar Torneälv ut efter sin långa vandring.
  Här i Haparanda mynnar Torneälv ut efter sin långa vandring.

 • :: Länkar

  Lokal webbsida om fisket.

 • :: Fiske säsong

  Fisket startar i juni och slutar 15 augusti i gränsdelarna av älven. På de svenska delarna av vattensystemet gäller mitten av juni (datum ej fastställt) till sista augusti.

 • :: Fiskekort

  Information saknas.

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring, harr och sik.