austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Gavleån är en av nedre norrlands skogsälvar, med ett upptagnings- område på ca 2460 km2. Ån har en medelvattenföring på 20 m3/s och ligger endast ca 15mil från Stockholm!

På dess 25 km långa sträcka mellan Gävlebukten och Storsjön är den reglerad av 6 kraftverk.

En bild från sträckan vid gammelstens bron
En bild från sträckan vid gammelstens bron

Fisket

Kim på besök med Havsörings fångst
Kim på besök med Havsörings fångst

Nedre sträckan innehåller forsar, nackar, fina stryk och lämpar sig för spinn och flugfiske. Det finns även två handikappbryggor i Boulognerskogen. Inne i Stadskärnan dvs från havet till första forsen, är det 2-4 meters stenkajer. Från slottet och upp till 1'a kraftverket har du i princip konstant strömmande vatten blandat med pooler. Övre hälften av sträckan går dessutom genom en väldigt mysig parkmiljö, det är nästan lite "engelskt" öringfiskekänsla över det hela.

Då ån regleras av kraftverk kan flödet ibland på sommaren vara lågt och göra ån svårfiskad under dessa förhållanden.

Mera om fisket

Lax och havsöring finns endast i den nedersta delen av ån mellan havsgränsen vid Skeppsbron och Strömdalens kraftverk i Boulongersskogen i centrala Gävles västra delar.

En uppskattning på medelvärdet av landad fisk de senaste 5 åren är 50-75 havsöringar och 5 till 50 laxar per år.

Här vid klubbstugan kan man mötas för lite fiskesnack mm.
Här vid klubbstugan kan man mötas för lite fiskesnack mm.

 

 • :: Var i landet

  Här i Gävle rinnger Gavleån ut i havet.
  Här i Gävle rinnger Gavleån ut i havet.

 • :: Länkar

  Gävle kommun om Gavleån

 • :: Fiske säsong

  Information saknas

 • :: Fiskekort

  Gratis fiske nedströms Strömdalens kraftverk. Men det krävs att man hämtar ut fiskekort och bär det synligt, som ett bevis på att man tagit del av reglerna för fisket. Fiskekorten för nedersta delen av Gavleån 2012 finns att hämta hos fiskebutikerna Berras, Gävle fiskredskap, Najc och Medborgar kontoret / Turistbyrån från den 27/12 2011

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring