austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Urvoldvassdraget är sjösystemet med sjöar och älvar. Sammantaget med sjöar och älvar är hela sträckan ca 14 km lång. Från Glömmen och Granbostadfjället i Bindal till mynningen i Tosenfjorden. Den nedre älvsträckan som är kort och strid håller ett mycket bra bestånd av lax och havsöring hela säsongen. Det är dessutom ett av de sydligaste vattendragen som har en god förekomst av havsröding.

Ovanför Urvoldvatnet som är ca 2 km långt rinner Urvoldälven. Här är älvens övre del väldigt strid, men lugnar sig sedan och övergår till ett lungnparti med en ca 200 m lång djuphåla och här har det räknats in upp till tusen fiskar under höststigningarna. Älven blir sedan mer strid innan den rinner ut i Urvoldvatnet. Fisken brukar nå denna del av älven i mitten av juli. Vattnet i älven är normalt väldigt klart.

Urvoldvatn
Urvoldvatn

Fisket

Fisk i Urvoldelva (filmat av Anders Lamberg för BBC)
Fisk i Urvoldelva (filmat av Anders Lamberg för BBC)

Urvoldvassdraget älvsträckor är först nedre som är kort och strid. Den lämpar sig bra för maskmete i de strida partierna medan in och utloppen lämpar sig bra för flug- och spinnfiske. Övre älven är ca 3 km lång men räknas som laxförande på ca 1 km, vid bra förhållanden kan dock lax och havsöring gå högre upp i älven. Urvoldvatnet/sjön räknas som det bästa havsöringsvattnet i regionen.

När havsöringen går till brukar älven bli full av fisk och undervattensfilmer från denna älv har visats på många naturfilmer. Den största delen av fångsten tas i Urvoldvatnet/sjön. Största delen av fångsterna består av havsöring och laxfisket handlar om smålax upp till ca 6 kg. Fångst av havsöring, lax och havsröding förändras under säsongens gång. Men per säsong brukar 80% av fångsten bestå av havsöring.

Årsfångsten för boende på Urvold ligger normalt över 500 kg och veckofångster över 100 kg inträffar årligen. Då ska man komma ihåg att det är ett begränsat fiske som är tillåtet endast för boendegäster på Plahtes Eiendommer. Hela vassdraget tillhör Plahtes Eiendommer. Fisket är endast för de som hyr Urvoldhytta, som ligger vid övre älven. Det säljes inga lösa fiskekort. Lokalbefolkningen har lov till ett begränsat fiske i Urvoldvatnet. Se länk under länkar i menyn till Plahtes Eiendommer.

Mera om fisket

Vattenföringen vid utloppet till Tosefjorden är ca 5 m3/s. Ägaren har detaljerad webbsida med kartor, bilder, video och beskrivelser av området. Se länk under länkar.

Lugn sträcka på övre älven.
Lugn sträcka på övre älven.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Urvoldvassdraget, nära Bindal.
  Här ligger Urvoldvassdraget, nära Bindal.

 • :: Länkar

  Webbsida till Plahtes Eiendommer

 • :: Fiske säsong

  - 14 sept

 • :: Fiskekort

  Ej lösa kort. Endast hyttbokning med fiske.

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring, havsröding och öring