annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

:: Nyheter från Umeå älv
2011-03-25, kl 14:07  Fiskvandring Stornorrfors Umeälvens nedre del.

De problem lax och havsöring har vid vandring förbi Stornorrfors kraftverkskomplex i Umeälvens nedre del, är att både lekvandringen uppströms och nedströmsvandring av smolt och kelt (utlekt överlevande fisk) störs av kraftverksbyggnaderna och den aktuella flödesregleringen. Lekvandrande fisk har därför svårt att nå lekområdena i Vindelälven och den mot havet utvandrande fisken tvingas passera turbinerna med hög dödlighet som följd. Efter en lång juridisk process mellan kraftverksägarna och fiskeintressena (enskilda och allmänna) beträffande den s...  1 - 1