annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Skellefteälven är en av de fångstrikaste älvarna i regionen. Lättåtkomlig och med ett bra laxfiske i stadens centrala delar har gjort älven populär.

På grund av att älven är utbyggd, så har man utfört stödutsättningar av både lax och havsöring vilket har skapat det goda fisket i älven. Det mesta fisket sker i stan vilket gör att man får räkna med åskådare, speciellt om man får fisk på kroken, då det snabbt samlas en del nyfikna.

Fisket

Flugfiskare provar lyckan strax ovanför bron.
Flugfiskare provar lyckan strax ovanför bron.

Sportfiske efter lax bedrivs till största delen uppströms Bergsbydammen, medan merparten av allt öringsfiske sker nedströms samma damm. Laxen stiger sent och endast enstaka laxar fångas i juli, först i början av september kommer fisket i gång på allvar.

Det har fångats mellan 500-1500 lax per år med enstaka exemplar runt 20 kg. Havsöringsfisket har sin topp på våren april till mitten av maj och höstfisket september-november.

Mera om fisket

Populära fiskeplatser är nedströms Bergby dammen och vid Lejonströmsbron. Båtfiske bedrivs i hela älven. Spöfångster på havsöring bedöms ligga nånstans runt 1000-2000 om året. Mobackenlokalen är den sträcka som ger mest laxfångster. Detta beror på att stora mängder fisk samlas nedanför dammen som är ett definitivt vandringshinder för all fisk.

Fisket är bäst under hösten då laxen stiger som mest. Vårfisket är efter övervintrad fisk, först i mitten av maj börjar nystigen havsöring visa sig i älven.

Båtfiske är tillåtet.
Båtfiske är tillåtet.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Skellefteälven
  Här ligger Skellefteälven

 • :: Länkar

  Skellefteå info sida om fisket.

 • :: Fiskekort

  Skellefteå turistbyrå Trädgårdsgatan 7 post nr: 931 85 Skellefteå Tel 0910-73 60 20 Fax 0910-73 60 18 Fisket i Lejonströms fiskevårdsområde är fritt från uppströms parkbron upp till Mobacken. Övrig info Fritidskontoret Tel.0910-735000

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.