austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Stockholmsström bjuder på Storstadsfiske mitt i stan, på var sida om rikstads huset rinner mälaren ut i Östersjöns bräcka vatten. Här på en kort sträcka fiskas det intensivt efter havsöring och andra arter, som trivs i det friska Mälarvattnet. Stundtals är fisket riktigt bra och då kantas kajerna av hoppfulla spinnfiskare. Laxfisket som tidigare varit väldigt bra har dock fått en nergång då mindre utsättningar gjorts. Men havsöring setts fortfarande ut i stora mängder.

Foto: Per Edlund.
Foto: Per Edlund.

Fisket

Stor havsöring tagen av Baki turhan. På egen designad fluga, Kurdish örn.
Stor havsöring tagen av Baki turhan. På egen designad fluga, Kurdish örn.

Fisket i Stockholms ström är väldigt beroende av vattenföringen. Är portarna runt rikstads huset stängda begränsas fisket till de nedre delarna av strömmen och det liknar mer ett kustfiske, då vattnet blir stilla. Men när förhållanden är de rätta och portarna är öppna och vattnet forsar fram, då är det fiske i yppersta toppklass. Då går det bra att fiska lax och havsöring från Riddarfjärdens kanter och ner mot rikstads huset, där mälaren väljer att rinna genom lilla stall kanalen eller genom Norrström som är den stora kanalen, beronde på vilken lucka som är öppen. Fisket i Norrström, även kallad gettot, håller stundtals toppklass och här står fiskare ofta med armbågs lucka och ett och annat lintrassel får man räkna med, i det strömmande vattnet. Hugger fisken är det långt ner till vattnet, ca 3-5 m och väljer fisken att rusa under bron blir kampen hård. Det finns möjlighet att klättra ner på kätting stegar för att håva fisk.

Båda kanalerna möts efter några hundra meter vid Ström Parterren och här går det att vada ut och prova lyckan med flugspöt. Men man skall här vara försiktig i sitt vadande, då man måste gå mot strömmen tillbaks. Nästa populära fiskeplats är utanför Grand hotell där forsarna ( om luckan är öppen ) möter Östersjöns salta vatten. Från piren och till vattnet är det någon meter ner och här tas mycket fisk.

Mera om fisket

Fisket kan även stundtals vara bra runt Djurgården, där man kan fiska i Djugårdsbrunns kanalen och vattnet runt omkring, men då är det rena kustfisket. Här är miljön trevlig med parker och grönska. Flytrings fiskare syns ofta i detta område. Vissa perioder på säsongen bjuds det på bra fiske efter andra arter, som sommartid då det ofta blir ett väldigt bra gösfiske i strömmen.

Full koll på läget har fiskeklubben Strömstararna och deras webbsida lhittar du i menyn, under länkar.

Stor havsöring, tagen i Stockholms ström vikt ca 9,5kg
Stor havsöring, tagen i Stockholms ström vikt ca 9,5kg

 

 • :: Var i landet

  Här runt rikstads huset i centrala Stockholm rinner Stockholms ström.
  Här runt rikstads huset i centrala Stockholm rinner Stockholms ström.

 • :: Länkar

  Strömstararnas hemsida med full koll på fisket.

 • :: Fiske säsong

  Ej Fredat

 • :: Fiskekort

  Fritt fiske

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring, regnbåge, gös, gädda, ål, abbore, m.m.