annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Vildmarksälven piteälv har sitt ursprung uppe i Arjeplogs kommun och rinner genom vildmarken ner till Piteå. Älven har en rad imponerande forsar varav den mest kända är Storforsen med en fallhöjd av 60 m på de sista 2 kilometrarna vilken också är en stor turistattraktion med sitt dundrande vattenfall.

Piteälven är relativt lättåtkomlig med bilvägar parallellt med älven på långa sträckor uppströms Storforsen. Nedströms Storforsen är älven lättåtkomlig med bilväg på båda sidor.

Bild över Arnemarksstryckan, ca. 25 km uppströms mynningen.
Bild över Arnemarksstryckan, ca. 25 km uppströms mynningen.

Fisket

Bild överStorforsen, ca. 90 km uppströms mynningen. Varjisån rinner in i Pite älv vid foten av Storforsen.
Bild överStorforsen, ca. 90 km uppströms mynningen. Varjisån rinner in i Pite älv vid foten av Storforsen.

Fisket har lång tradition i älvdalen, men laxstammen är idag svag. Det mesta fisket på lax och havsöring bedrivs från mynningen och upp till Storforsen. Arbete med biotopvård och miljöåterställning efter flottningsepoken och inlösen av yrkesfiske pågår för att förbättra lax- och havsöringstammarna.

Mera om fisket

Piteälv erbjuder ett attraktivt fiske i vildmarksmiljö på arter som harr och öring i området uppströms Storforsen samt i Varjisåns vattensystem som mynnar ut i älven vid Storforsen. I Varjisåsystemet vandrar även delar av lax- och havsöringstammarna upp till sina lekområden

Bild över Björnideforsen, ca. 57 km uppströms Storforsen.
Bild över Björnideforsen, ca. 57 km uppströms Storforsen.

 

 • :: Var i landet

  Här mynnar Piteälv ut i havet.
  Här mynnar Piteälv ut i havet.

 • :: Länkar

  Piteälvens egna webbsida.

 • :: Fiske säsong

  Laxfiske 19juni-31 augusti Öring fredat 15 sept-14 okt

 • :: Fiskekort

  Älvsby turistbyrå Tel-0929-17200 OK-Q8, Älvsbyn Tel-0929-12158 Shell, Älvsbyn Tel-0929-55388 priser: 1 Dygn: 40 kr 2 Dygn: 70 kr 3 Dygn: 100 kr Svea fiskekortet gäller även på en stor del av Pite älv och Varjisåsystemet.

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring, harr, sik, gädda, abborre m.fl.