austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Örekilsälven har sina källflöden från sjöarna i trakten av Ed i Dalsland. Älven rinner ner mot Rölanda och vidare förbi Gesäter för att ca 5 km därefter rinna in i Bohuslän. Den fortsätter sedan vidare till Kärnsjön just norr om Munkedal. Efter ca 5 km nedanför sjön vid väg E6 flyter älven ihop med Munkedalsälven för att efter ytterligare någon kilometer slutligen rinna ut i Saltkällefjorden vid Munkedals hamn.

Flugfiskare som provar sträckan vid Kvistrum. Foto: Örekils fiskevård.
Flugfiskare som provar sträckan vid Kvistrum. Foto: Örekils fiskevård.

Fisket

Bild från poolen Laxnacken. Foto: Örekils fiskevård.
Bild från poolen Laxnacken. Foto: Örekils fiskevård.

Fiskvårdsområdet omfattar sträckan från mynningen i Saltkällefjorden till Kärnsjöns utlopp vid Torpdammen i norr. Laxfisket i älven har gamla anor och redan på medeltiden fiskade munkarna vid Dragsmarks kloster lax i älven. Fisket är indelat i tre sträckor, A, B och C. På de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden inlagda.

'Varannandags fiske' för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20st dygnskort till respektive sträcka. På den sträckan där det säljes 20st dygnskort får ingen annan fiska förutom, max12 st årskortsinnehavare. På den motsatta sträckan säljes det 3st dygnskort och där kan även fiskerättsägare fiska samt de övriga max 12st med årskort.

Mera om fisket

Sammanlagd fångst av lax 2004. 169 st Tot 537,6 kg snittvikt 3,18 kg. Laxrekordet i älven är på 17,2 kg och den laxen togs av Stefan Rönnberg i juni 1987.

Kontakt person: Martin Dellien, mobiltelefon 070-650 95 61 Lars-Åke Winblad, 0524-10628 eller mobiltel. 070-575 78 47 Mail: lars-ake.winblad@telia.com

Ronnie Hedberg med stor Örekilslax tagen 25sept 2004. Foto: Örekils fiskevård.
Ronnie Hedberg med stor Örekilslax tagen 25sept 2004. Foto: Örekils fiskevård.

 

 • :: Var i landet

  Här i Munkedal ligger Örekilsälven
  Här i Munkedal ligger Örekilsälven

 • :: Länkar

  Örekils Fvo. webbsida.

 • :: Fiske säsong

  15 maj -15 sept

 • :: Fiskekort

  Fiskekontoret på Örekilsvägen 2 öppet under säsongen mån- fre mellan kl.7.00 -9.00. Tel. 0524 - 10777 mobil tel. 070-6509561. Fiskekortspris per dygn kl.00-24 Sträcka A - B från 200kr till 300kr beronde på månad. Sträcka C 100kr ( ungdomar under 18 år halva priset.)

 • :: Artrikedom

  lax och havsöring