austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Öreälven har hela sitt uppsamlingsområde inom skogslandet och berörs därmed inte av snösmältningen från fjällkedjan. Vattenföringen karakteriseras av en ända hög flödestopp på våren som kan sträcka sig en bit in på försommaren. Flödestoppen följs sedan av en mycket låg sommarvattenföring med en medelvattenföringen är ca 35 m/s.

Öreälven
Öreälven

Fisket

Laxfight i öreälven, foto: Nicklas Brännström
Laxfight i öreälven, foto: Nicklas Brännström

Öreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring men den har även ett gott bestånd av lax.

De första laxarna brukar komma i slutet av maj och laxuppgången är som intensivast i juni men laxvandringen fortgår hela sommaren.

I början på juli börjar de första lekvandrande havsöringarna att visa sig i älven och fisket efter dem fortsätter sedan under hela hösten. Senhöst fisket efter havsöring kan vara mycket givande.

Mera om fisket

Långforsen - Ligger mitt mellan Öreträsk och Bjurholm ca 3km lång forssträcka med omväxlande stryk och pooler, fiskar som regel bra nästan hela säsongen

Storforsen, Agnäsforsen - 2st kraftiga forsar med en del djupa pooler som ligger efter varandra, det finns en hängbro över storforsen och vid Agnesforsen finns ett vindskydd, fiskar bra nästan hela säsongen.

Holmforsen - Ligger vid Hummelholm och är en ganska grund fors som är känd som en bra laxfiskeplats, vindskydd finns, fiskar som regel bra från juni och säsongen ut.

Sågforsen, laxforsen - Rinner vid Torrböle och har väldigt kraftiga forsar, fiskvandringsväg i laxforsen är ofta bra från juni och säsongen ut

Långedsforsen - Rinner vid långed och är en ca 2km lång fors som är en känd laxlekplats, vindskydd finns, fiskar ofta bra från juni och säsongen ut.

Per-Lars forsen, Grytörforsen - Korta forspartier med flera djuphålor, fiskar bäst på tidigt vårfiske och senhöst fiske

Per Brännström med lekfärgad laxhona, foto: Nicklas Brännström
Per Brännström med lekfärgad laxhona, foto: Nicklas Brännström

 

  • :: Var i landet

    Här ligger Öreälven
    Här ligger Öreälven

  • :: Länkar


  • :: Fiskekort

    Ett fiskekort täcker hela älvsträckan, ca 70km. Fiskekort finns att köpa på en mängd ställen längs älven, håll utkik efter skyltar. Håknäs:Håknäs handel, Nordmaling:Rödvikens camping, Hummelholm:Sjöbergs livs, Agnes:Westmans livs, Bjurholm:Centrumkiosken, turistinfo