austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Namsen är en stor och bred älv som är laxförande ca 5 mil upp till fiskumfossen vid Harran. Den har sina källflöden från bl.a. stora Namsvatnet i trakterna av Börgefjäll och rinner ner genom Namdalen jäms med väg E6, biflödet Gröndalselva flyter samman ett par mil före staden Grong och biälven Sandöla flyter samman i Grong, här viker älven av mot sydväst och passerar Overhalla innan den mynnar ut i Namsos fjorden i Namsos.

En vy bild över Namsen vid Jörems sträcka.
En vy bild över Namsen vid Jörems sträcka.

Fisket

Största lax fångad i Grong på Seem vikt 20,8 kg togs 9 juni 2000 Hasse Hansson och Sten Söderlund från Sundsvall.
Största lax fångad i Grong på Seem vikt 20,8 kg togs 9 juni 2000 Hasse Hansson och Sten Söderlund från Sundsvall.

Namsen är uppdelad i 28 fiske zoner. I de nedre zonerna är älven bred och lugnflytande, miljön består lite av åkerlandskap och här fiskas det mycket med båt, så kallad harling. Det finns lokala roddare att hyra för den som vill prova denna form av fiske. Den övre delen av Namsen rinner genom fjällmiljö och här är älven smalare och mer strid som skapar fina förhållanden för flugfiskarna. Några kända fiskeplatser på Namsen är Gartland, Moum, Vibsta, Holandslöya och Seem. I Namsen är det storlax, den största lax som fångats vägde 31 kg. De sista tre åren har det tagits 100 ton lax på spöfiske vilket gör Namsen till en av Norges bästa laxälvar. Fiske från land bedrivs framför allt vid Öysletta, Saeleggshytta,och Fiskumfossen, vid Fiskumfossen finns även Namsens laxakvarium.

Mera om fisket

Det finns ett par fina biälvar till Namsen och det är Sandöla och Björa, Sandöla rinner ut i Namsen vid Grong och är laxförande ca 2 mil. Sandöla är lugnflytande till karaktären med en del forsar, det finns bla två laxtrappor, den mest kända fiskeplatsen i området är Tömmeråsfossen. Björa mynnar ut i Namsen vid Ranem i Overhalla och är laxförande ca 1,9 km.

Älven är ca 20 meter bred och räknas som en fin flugfiskeälv. Björa har en egen laxstam som är kort bred och tjock, lax på 30 kg har tagits och årligen tas det lax runt 20 kg. Björa är beroende av bra vattenföring för att ge ett bra fiske och vattnet är ganska mörkt till karaktären. Riksväg 17 går efter älven. Det finns även Söråa som flyter ner till Björa och även den innehåller lax och havsöring.

Drillning av stor Namsenlax på Jörems fiskesträcka.
Drillning av stor Namsenlax på Jörems fiskesträcka.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Namsen
  Här ligger Namsen

 • :: Länkar

  Grongs fritids center

 • :: Fiske säsong

  1 juni - 31 augusti

 • :: Fiskekort

  till Tömmeråsfossen i biälven Sandöla och stäckorna Gartlandsvaldet, Urstadvaldet, Vaerem gård, Seemsvaldet, föreningsvatten i Namsen och Sandöla. priser från 150kr per dygn till 1,250kr per dygn med båtfiske. Föreningssträckor - Grong fritidssenter Tel.0047-74312700 .Fax 0047-74312701 Bunesset camping Tel.0047-74331277 Grong Harran camping Tel.0047-74332762 Grong - Björla Berntnem camping Tel.0047-74281988 Overhalla Seem fishing camp Tel.0047-74331160 Grong Skage samvirkelag Tel.0047-74285203 Namdalen Overhala sport Tel.0047-74281575 Overhalla Sandöla Namsen fishing camp overhalla Tel.0047-74282180 Fax. 0047-7428219 4

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring,