annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Lax och havsörings fiske i Hordaland

Fylket Hordaland
Fylket Hordaland

Allmänt

Hordalands fylke är mitt i Västlandet. Det sträcker sig från Gråvik till Våge Strax syd om Bömla fjord. Fylkegränsernas platser är mindre kända även för ortsbor.

Här omgärdar fylket kuststaden Bergen. Fylket tillhör det välkända västlandet som är väl omtalat bland fiskare från när och fjärran. Söder om Bergen ligger Hardangerfjorden som grenar sig till flera mindre fjorder, som Eidfjord, Sörfjorden. Det finns många fler och i de flesta fjordar rinner älvar och åar ut. Här finns en fantastisk natur. Berg och fjordar ligger tätt, likaså älvarna. Vid kusten brisar de salta vindarna från det öppna stora havet, Nordsjön.

 

Fisket

Nick Jacobsen med Havsöring på 6,6 kg från Etneelvas pool 16
Nick Jacobsen med Havsöring på 6,6 kg från Etneelvas pool 16" Foto Roy Martin Öyjord

Det är många älvar med vacker natur, men fångstmöjligheterna är dessvärre dåliga för stunden. Lax- och havsöringstammarna är hårt drabbade av laxlus som ökat kraftigt på grund av laxodlingarnas avfall i fjordarna. Det är därför förbjudet att fiska vildlax i de flesta laxälvarna. I följande älvar är det tillåtet att fiska havsöring och odlade laxar på rymmen: Vosso, Teigdalselva, Ekso, Steinsdalselva, Granvinselva, Eio, Kinso, Opo, Jondalselva och Hattebergselva.

Det gäller alltså alla laxälvar i Hardangerfjorden. Men det finns några älvar som klarat sig bättre och det är framförallt, Oselva, Etneelva, Daleelva, Fröysetelva och Loneelva. Havsöringsfisket som ochså varit hårt drabbat av havslus, har de sista fyra åren visat en viss uppgång, specielt i norra delen av fylket.

Här har vi bara lagt ut Etne elva och Oselva. Men vi hoppas snart kunna presentera mera älvar i fylket. Men vi får hållla till godo med Etne elva så länge som är en fin trevlig älv och det tas en hel del lax i älven. Oselva är en mindre älv, men det tas en hel del lax och havsöring. Älven är trevlig och lättåtkomlig.

 

Flugfiskare som vadar i kvällsskymning
Flugfiskare som vadar i kvällsskymning" i pool 11 Etneelva" Foto Nick Jacobsen

Information

Se älvpresentation i menyn och till varje älvpresentation finns i övre menyn guider, camper och boende, eventuellt mer. Missa inte det.