austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allemansrätten

Det finns ingen motsvarighet i världen till den Svenska Allemansrätten.
Den är unik i sitt slag, och vi måste värna om den på alla sätt.
 
Jakt och fiske
Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar,Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlands-kusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, tex fiskekort.Obs fiske med handredskap är inte lika med trolling, dvs att trolling på andras vatten inte är tillåtet Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen - de kan bli dödsfällor för djuren. Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t ex inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda däggdjur och fåglar är fridlysta och får bara jagas enligt förutsättningarna i jaktlagen.
Respektera hemfriden
Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet. Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös.
Inga motorfordon i terrängen
Det finns ingen "motoriserad allemansrätt". Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Du kan normalt parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du blir en fara för trafiken eller hindrar någon att komma fram.
Camping
Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.
Eldning
Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
Bad och båt
Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för fågellivet eller för sälarna. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får endast förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t ex fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får endast köras i vissa områden som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen kan ge närmare besked.
Ta med skräpet
All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig.
Blommor och bär
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Från länsstyrelsen kan du få uppgift om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.
Hundar
Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet
Text: Naturvårdsverket