annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Vindelälven, som är ett biflöde till Umeälven, är Västerbottens största vildlaxförande vattendrag. För att lax och havsöring skall kunna vandra upp i Vindelälven måste de passera en fisktrappa vid Stornorrfors kraftstation. Fiskproduktionen är stor både vad gäller vandringsfisk och stationära fiskarter. Även om både lax- och havsöringsbestånden i viss utsträckning är påverkade av Stornorrfors kraftverk har de mycket stort skyddsvärde och få motsvarigheter i landet.

Vindelälven är den sydligaste av våra fyra nationalälvar och är den enda återstående fjällälven som liknar de sydligare och nu outbyggda fjällälvarna beträffande ekologi- och landskapsutveckling. Älven har också mycket fina bestånd av harr och sik, bl.a. så återfinns den hotade storskallesiken i Storvindeln. Vidare är Vindelälven också ett viktigt demonstrationsobjekt för undervisning och forskning.

Mikael Lindström provar fiskelyckan i Renforsen.
Mikael Lindström provar fiskelyckan i Renforsen.

Fisket

Där ute i Vindels djuphålor stor de stora laxarna, Micke provar att fresta med sina flugor.
Där ute i Vindels djuphålor stor de stora laxarna, Micke provar att fresta med sina flugor.

Handredskapsfisket i Vindelälven är mycket välorganiserat med nära 40 olika fiskeförvaltningsorganisationer. Sportfiskemöjligheterna är därmed mycket goda och älven uppvisar ett mångsidigt älvfiske med alltifrån harr till laxfiske. Uppgången av lax har under senare år uppvisat en positiv trend vilket även medfört ett uppsving för sportfisket, där de senaste åren gett i runda tal 200 fångade laxar per år. Utöver detta finns högklassigt fiske efter stor öring i Vindelälvens övre delar.

Merparten av laxfisket sker från båt, med släpande vobbler eller skeddrag. Flugfisket efter lax har under senare år ökat och har stor utvecklingspotential. De hetaste laxfiskeplatserna återfinns i trakterna runt Gargnäs, Vindelgransele och Vindeln. Renforsen och forsnacken i Vindeln är ett bra och tämligen välbesökt område. Hemselforsen en bit nedströms Vindeln producerar också en del fisk. Merparten av laxen i Vindelälven fångas dock i trakterna av Gargnäs och Vindelgransele. Populära fiskeplatser i Gargnäsområdet är Krokforsen, Laxselet, Mårten-Abrahamsedan, Torparselet och Beukaforsen. Gargnäs-Råstrands FVO hyr ut båtar till de som vill prova på laxfiske från båt. I Vindelgranseleområdet är Storgrässelet, Åtjärnsselet, Kvarnforsen/Kvarnselet och Lappstryckan de mest produktiva sträckorna. Vindelgranseleområdet lämpar sig mycket väl för flugfiske från land.

Mera om fisket

Den storvuxna vandringsöringen som återfinns i Vindelälven uppströms Storvindeln är en av få kvarvarande vilda storöringstammar i landet och erbjuder ett högklassigt fiske. Vandringsöringen är en mycket skyddsvärd resurs väl värd att värna om. Upplåtelse för fiske sker därmed under förutsättning av strikta, kontrollerade och biologiskt hållbara former. Populära storöringsträckor återfinns på Kraddsele SFF och Ammarnäs FVO sträckor, där platser som Sjöforsen, Järnforsen, Övreforsen och Harabacken producerar mest fisk. Fångststatistik: lax och öring ca 0,8 ton vardera.

Fin Ammarnäs öring tagen av Daniel Holmqvist. Foto: Erik Rehäll
Fin Ammarnäs öring tagen av Daniel Holmqvist. Foto: Erik Rehäll

 

 • :: Var i landet

  Här ca 2,5 mil väst om Umeå i Vännes mynnar Vindelälven ut.
  Här ca 2,5 mil väst om Umeå i Vännes mynnar Vindelälven ut.

 • :: Länkar

  Fiska Vindelälven. Statestik, fisktrappan vid Stornorrfors Sorsele Fvo Lappland.

 • :: Fiske säsong

  Lax: 19:e juni till 31:a augusti. Lokala föreskrifter förekommer för öviga arter.

 • :: Fiskekort

  Gargnäs- Råsrtands FVO: Årskort, 300 kr Årskort, maka 100 kr Dygnskort 70 kr Tredagars-kort 150kr Veckokort 200 kr. P-O Jonssons Lathandel, Gargnäs, tel 0952 - 21034 Trollforsens gästgiveri, Gargnäs tel. 0952 - 21142 Se även på. www.vindelalven.se/fiske/vindelalven

 • :: Artrikedom

  Lax öring, harr och sik m.m.