austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Sävarån är en typisk skogsälv. Delar av åns sträckning och omgivning har vildmarkskaraktär. Den är helt oreglerad, men flottning och en rad dammbyggnader har tidigare påverkat fisklivet negativt. Från 2011 kommer Umeå kommun börja genomföra återställningsarbeten i Sävarån på en ca 3 mil lång sträcka,från mynningen i havet. Det skapar stora framtida förhoppningar för fisket i ån, 2015 beräknas arbetet vara klart.

Laxbeståndet är svagt men avelsverksamhet bedrivs. Vid en optimal smoltproduktion beräknas att närmare 3 ton lax skulle kunna sportfiskefångas årligen.

Micke fiskar av nacken, nedanför kyrkan inne i Sävar.
Micke fiskar av nacken, nedanför kyrkan inne i Sävar.

Fisket

Med ett kast snett uppströms följt av en kraftig nedströms mendning, ger en fin fart på flugan och brukar kunna locka en och annan lax även i solljus.Foto: Sten Larsson
Med ett kast snett uppströms följt av en kraftig nedströms mendning, ger en fin fart på flugan och brukar kunna locka en och annan lax även i solljus.Foto: Sten Larsson

Gott om plats då den aktraktiva fiskesträckan är lång, vilket innebär att risken för trängsel är liten bland sportfiskarna .

Mera om fisket

Ån är lättillgänglig från väg som följer stora delar av ån. Närheten till Umeå skulle kunna göra vattendraget attraktivt för en större grupp sportfiskare.

Sävarån är en omtyckt kanotled och det finns en etablerad uthyrningsverksamhet.

 

 • :: Var i landet

  Här ca 2 mil norr om Umeå ligger Sävarån.
  Här ca 2 mil norr om Umeå ligger Sävarån.

 • :: Länkar

  Fiska i Umeå presenterar Sävarån.

 • :: Fiske säsong


 • :: Fiskekort

  Information saknas

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.