annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Rickleån som rinner ca 6-7 km söder om Robertsfors, har sitt källflöde från Bygdeträsket ca 4 mil från mynningen. Där är lax och havsörings förande från mynningen till Robertsfors kraftverk, ca 1,5 mil. Nedre sträckorna är lätt åtkomliga då det går bilvägar jäms med.

Rickleån är känd som ett väldigt bra havsörings vatten. Under 70-talet började man med utsättningar av havsöring i ån, vilket nu har lätt till en storvuxen öringstam.

Per Brännström med nyfångad vårörings hona tagen vid kustmynningen. Foto: Nicklas Brännström.
Per Brännström med nyfångad vårörings hona tagen vid kustmynningen. Foto: Nicklas Brännström.

Fisket

Per Brännström provar lyckan. Foto Nicklas Brännström.
Per Brännström provar lyckan. Foto Nicklas Brännström.

Det mesta fisket bedrivs på de nedre delarna av ån, från Robertsfors ner till åmynningen. Sträckorna är väldigt fina och bevarade i sitt naturliga tillstånd med massor av ståndplatser, bakom sten och dylikt. Man fiskar bäst med små lätta utrustningar som det är lätt att komma åt med, då det är mycket sten och växtlighet i ån.

Mera om fisket

Är främst känd för sitt fina havsöringsfiske, men laxen är på tillbakagång. Man har observerat lax på hela sträckan. Bästa fiske tid är på våren, då fiskar man gärna stora färgglada beten, på djupet i de lugna partierna av ån. Vid bra vattenföring kan senare del av sommaren ge resultat, annars brukar nästa topp efter vårfisket, vara just före förbuds tiden 15 sept.

Mikael Lindström åter utsätter lax vikt ca 13 kg.
Mikael Lindström åter utsätter lax vikt ca 13 kg.