austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Kågeälven som ligger ca 1 mil norr om Skellefteå är Västerbottens minsta skogsälv. Den är ca 7 mil lång, rinner från Stavaträsket ner genom Kågedalen för att slutligen mynna ut i Kågefjärden vid Kåge.

Enligt gamla historier från långt tillbaka i tiden, var det ett fantastiskt laxfiske i älven, men det byggdes dammar och vandringsvägarna till laxens lekplatser försvann och med det även laxen. Men i dag efter ett aktivt arbete är alla vandringshinder borta och fisken kan återigen vandra fritt upp efter älven.

Micke provar fisket vid Kvarnfallet.
Micke provar fisket vid Kvarnfallet.

Fisket

Micke provar nattfiske i Kusmark, lillforsen.
Micke provar nattfiske i Kusmark, lillforsen.

En liten älv som Kågeälven har sina fördelar. En hel del blanköring stiger redan i mitten på maj och fisket på överståndare går in i en intensiv slutfas. I slutet på maj och första veckan i juni, då är det fast fisk lite varstans längs älven. Bra ställen: Mitt i Kåge samhälle, nacken vid skolan i Kåge, kraftledningen, militärbron och vi har inte lämnat Kåge än. Pell- Antforsen i Ersmark. Man kan säga att pingsttider är lika med öring och rätt var det är är årets första blanklax tagen.

Efter midsommar går det tungt ett par veckor. Är oturen framme försvinner vattnet och livet kretsar kring väderleksrapporter. Regnet är det som sätter igång laxen, öringen och spöslitarna. Det kommer tre små vågor med lax under säsongen, den första omkring midsommar, den andra runt 10 juli då även de första leköringarna kan dyka upp och den tredje i början på augusti. Augusti månad med regn och mörka kvällar, lite svalare vatten temperaturer, öring och grilse! Det är normalt bästa fisketid i älven.

Nedre fiskevårds området sträcker sig från mynningen i Kåge upp till byn Gran, en sträcka på ca 2,5 mil. Här finns lättillgängliga forsar och djupa stryk. Samtliga forsar är utmärkta med skyltar efter Jörnsvägen så att man enkelt skall hitta sin fiske plats. Sträckan uppströms och upp till vandringshindret Storfallet, förvaltas av Storfallets fiskevårdsområde och uppströms fallet av Kågeälvens övre FvO.

Mera om fisket

Elfiske av beståndet görs årligen och resultatet visar att Kågeälven har väldigt höga smolttätheter. Vattenprover som regelbundet tas visar på att älvens vatten är av mycket god kvalitet.

Detta märks även på bottenfauna undersökningar som visar på stora mängder bottenlevande insekter, bl.a. sötvattens märlkräftan Gammarus. Detta är en förutsättning för fiskyngels överlevnad och ett säkert tecken på älvens välmående.

Här visas Persforsen i sitt fulla brus
Här visas Persforsen i sitt fulla brus

 

 • :: Var i landet

  Här strax norr om Skellefteå, ligger Kåge älv.
  Här strax norr om Skellefteå, ligger Kåge älv.

 • :: Länkar

  Kågeälvens egna webbsida.

 • :: Fiske säsong

  Fiske efter lax är tillåtet mellan den 19/6 t.o.m. den 31/8. Älven är totalfredad mellan den 15/9 t.o.m. 14/10. Lax som fångas under övrig tid skall återsättas. Allt fiske i älvens biflöden är förbjudet. Fiskeförbud 15:de september till 14:de oktober.

 • :: Fiskekort

  Dygnskort 60 kr Årskort 300 kr. Preem i Kåge Ersmark Pizzeria och Grill Hellmans Fiske och Fritid, Reinholdsvägen 26, Kusmark Persson Maskin AB i Sandfors Kågeälvens nedre fvo Thomas Johansson: Kontaktperson för Fvo thomas@kagealven.com 0705817029 Mikael Hogby: mikael@kagealven.com 0730432769 Rikard Jonsson: Webmaster rikard@acelit.se 0735040136

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.