austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Hela nederbördsområdet ligger inom skogslandet och det finns ett fåtal större sjöar i vattensystemet. Omgivningen i dem övre partierna består mest av myrmarker, på dem nedre delarna inramas ån av löv och blandskogar som ersätts med åkermark i de större byarna. Längs långa partier av ån saknas bebyggelse och vägar vilket ökar otillgängligheten och förstärker vildmarkskänslan.

Foto Mikael Lindström.
Foto Mikael Lindström.

Fisket

Foto Mikael Lindström
Foto Mikael Lindström

Hörnån är mest känd som ett bra havsöringsvatten,med en mycket hög medelvikt

Tyvärr får nederbörden stor inverkan på vattenföringen, men då ån oftast är låg på sommaren så ger en regnperiod ingen negativ inverkan på fisket.

 

 • :: Var i landet

  Här finns Hörnån
  Här finns Hörnån

 • :: Länkar

  Fiskekort Hörnån.

 • :: Fiske säsong

  Säsongen startar i början på maj direkt efter islossningen. Övervintrande och nystigen blank havsöring kan stundtals ge ett väldigt bra fiske. Fisket sker företrädelsevis på de nedre delarna av ån och pågår fram till månadsskiftet maj-juni. Lekvandrande havsöring kommer åter i slutet av juli.

 • :: Fiskekort

  Hörnåns fvo: Ett fiskekort täcker hela sträckan, men det finns möjlighet att lösa ett billigare kort för sträckan uppströms dammen i Hörnefors, korten finns att köpa på en mängd ställen längs ån, försäljning sker vanligen hos privatpersoner eller bensinmackar. Håll utkik efter skyltar Hörnefors: Statoil Tel 0930-20533, Leo Karlsson, Tel 0930-20591 Bjenberg: Hans Jonsson Tel 0930-26038