austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Åbyälv gränsar mellan Västerbotten och Norrbotten, det är en fin liten skogsälv där de nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder dig som fiskare ett stort antal trevliga strömmar och forsar.

Här finns en helt unik självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är ganska stark. Trots att inga utsättningar gjorts så är smolttätheten en av norrlands allra bästa. 1996 byggdes det en laxtrappa vid Hednäs kraftstation, som gör det möjligt för laxen att nå fina lekbottnar och uppväxtplatser direkt ovanför stationen.

Åbyälv mitt i byn, Mats Johansson frestar laxen på nacken.
Åbyälv mitt i byn, Mats Johansson frestar laxen på nacken.

Fisket

Mickael Andersson med en fin Åbylax vikt 12,0 kg, laxen fotograferad vid Byskeälv. Foto:Henning Oppitz.
Mickael Andersson med en fin Åbylax vikt 12,0 kg, laxen fotograferad vid Byskeälv. Foto:Henning Oppitz.

Det mesta fisket bedrivs på de nedre sträckorna där älven faller väldigt mycket och skapar fina nackar och forsar, men det fångas inte allt för mycket lax ännu. De flesta havsöringarna har tagits på sträckan mellan mynningen och Gagsmark. Fiske efter den havsvandrande harren bedrivs i huvudsak i älvens allra nedersta delar.

Lax får fiskas under tiden 1 jan - 31 augusti. Vid fisket får behållas en lax per fiskande o dygn. Öring är förbjudet att fiska under tiden 1 september - 15oktober. Vid fisket får behållas en öring per fiskande o dygn. Harr är förbjudet att fiska 1 mars - 31 maj Minimimått: Lax 50 cm Öring 50 cm Harr 35 cm

Mera om fisket

Åbyälvs nedre fiskevårdsområde arbetar intensivt och långsiktigt för att kunna erbjuda, ett högklassigt sportfiske. Av samtliga norrlands älvar låg Byske och Åbyälv i topp gällande smolttäthet av ensomriga laxungar.

Åbyälv är föreslagen till nätverk 2000 som ska bestå av den värdefullaste och finaste natur som kan visas upp inom EU:s medlemsländer. I älven finns prioriterade arter med gynnsam bevarandestatus som lax, utter, stensimpa och flodpärlsmussla.

älven är skyddad från vidare vattenkraftsexploatering och klassad som riksintressant för dess betydelse för friluftslivet. För sportfiskarens service byggs vägar, broar och rastplatser och det ordnas även en årligen återkommande fisketävling.

Familje fiske på E4-nacken i Åbyälven. Mats Johansson och Ronja frestar laxen. Kanske en variant för guiderna att prova!
Familje fiske på E4-nacken i Åbyälven. Mats Johansson och Ronja frestar laxen. Kanske en variant för guiderna att prova!

 

 • :: Var i landet

  Här strax ovanför Byske ligger Åbyälven
  Här strax ovanför Byske ligger Åbyälven

 • :: Länkar

  Åbyälvens nedre fiskvårdsförenings egna webbsida.

 • :: Fiskekort

  Åby älvs nedre FVO Skellefteå turistbyrå tel 0910-452510 Daniel Hedlund tel 0912-301 13 Lennart Edgarsson tel 0912-300 33 Anders Öhlund, tel. 0912-310 26 Åbyälvens nedre fvo Fiskekortpriser 2011 (gäller nedre fvo) Pris/dygn 80 kr Pris/vecka 150 kr Pris/år 300 kr Barn under 15 år fritt Fiskekortpriser 2009(gäller övre fvo) Pris/dygn 80 kr Pris/vecka 150 kr Pris/år 250 kr Barn under 16 år (i målsmans sällskap) Länk till övre fiskevårds området. http://www.abyalven.se/ovrefvo.htm

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring och harr.