austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Rönneå är västkustens sydligaste vattendrag med atlantlax. Den är ca 6 mil lång och har det näst största avrinningsområdet i Skåne. Den har sina källflöden från Ringsjön i trakterna av Hörby och rinner åt nordväst genom Munkarp och Ljungbyhed följer därefter riksväg 13 till Klippan, därefter rinner den under E4 vid Rönnliden och även under E20 vid Skärpinge för att slutligen mynna ut i Skälderviken i Ängelholm.

Här finns även ett par biflöden som heter Bäljane ån och som ansluter till Rönneå strax väster om Klippan. Den har på senare år blivit ett allt bättre laxvatten efter biotopinsatser från sportfiskeklubbar i Klippan, Hälsingborg och Ängelholm.

Rönneå Lax tagen av Alexander Svensson
Rönneå Lax tagen av Alexander Svensson

Fisket

Stor Öring tagen av Alexander Svensson vikt 5kg Sept 2004.
Stor Öring tagen av Alexander Svensson vikt 5kg Sept 2004.

När det är lågvatten i ån så fiskar som regel Rönneån mycket bättre en bifllödena, men när vattennivån är hög så är biflödena Bäljaneån och Rössjöholmsån heta. Det kan vara rätt svåråtkomligt på vissa platser i biflödena och bökigt att landa fisk.

Laxar på över 10 kg fångas årligen, storlaxen börjar ofta stiga redan i slutet av mars, därefter följer stigningar av mellanlax april-maj och slutligen kommer smålaxen, även kallad grils runt midsommar. Havsöringen börjar som regel stiga i månads skiftet juni-Juli men når sin topp i augusti-sept.

Mera om fisket

Rekordet på lax togs 1991 och lyder på 13.5 kg. 1996 togs sammanlagt 500 laxar vilket räknas som den bästa säsongen någonsin.

Det mesta av reprodutionen av lax och havsöring sker i biflödena, Bäljane ån, och Rössjöholms ån samt Pinne ån.

Öring på 2,5kg fångad av Alexander
Öring på 2,5kg fångad av Alexander

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Rönneån
  Här ligger Rönneån

 • :: Länkar

  ÄSFF Fiskevård o info om fisket

 • :: Fiske säsong

  1 mars -30september. obs ej uppdaterad 2012

 • :: Fiskekort

  Sportfiskedepån, Helsingborg, Tel. 042-242110 Varuhallen, Hobby, Ängelholm,Tel.0431-143 32 Shell, Klippan,Tel. 0435-102 96 obs ej uppdaterad 2012

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.