annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Helgeån har ett stort avrinningsområde ända från det småländska höglandet i trakterna norr om Älmhult en sträcka på ca 10 mil. Rinner ner mot Hammarsjön alldeles sydost om Kristianstad och mynnar slutligen ut i Hanöbukten vid Nyehusen.

Lax är utsatt i systemet 1995-97, dock i ganska begränsad omfattning. Nu är minimitappning genom laxtrappan i Torsebro säkerställd och det har byggts omlöp kring två kraftverk ovanför Torsebro i Almaån och därmed har det öppnats upp stora lekområden för lax och havsöring. En ny stor satsning på laxyngelutsättning inleddes därför år 2001, tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, med utsättning av 45 000 laxyngel från Mörrum. År 2002 utsattes 90 000 st. och år 2003 utsattes 42 000 st. Utsättningar kommer att göras även 2005 då också i andra biflöden till Helgeån.

År 2004 förväntade man sig att de första avelsfiskarna i denna satsning skulle återkomma för lek. För att skydda dessa återkommande laxar har det på Länsstyrelsens rekommendation införts fångstförbud på lax och havsöring från 15:e maj 2005 till för närvarande sista februari 2006. Havsöringen även ingår i förbudet är pga svårigheten att skilja på lax och havsöring och att fisket på havsöring tidigare nästan bara bedrivits på våren och då är över när fångstförbudstiden börjar gälla. Man hoppas på etablering av en självreproducerande laxstam och en utökad havsöringstam långt upp i systemet i en nära framtid och att då kunna erbjuda tillgång till en ny sportfisk i detta redan art- och fiskrika område.

Fiske i åns nedersta del, vid havet
Fiske i åns nedersta del, vid havet

Fisket

Joacim med Helgeå Havsöring vikt 2,8 kg. Foto: Mikael Sportfiskehörnan
Joacim med Helgeå Havsöring vikt 2,8 kg. Foto: Mikael Sportfiskehörnan

Det är framförallt vårfisket efter havsöring som är mest intressant. Populäraste sträckan är nedströms Hammarsjön. Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är ett av de mest omfattande i Skåne. Det omfattar i stort sett samma område som Kristianstads Vattenrike. Det som ingår är Helgeån från Torsebro och till havet, Araslövssjön, Hammarsjön.

Det bör noteras att en av landets största havsöringar fångades i nedre Helgeåns Fvo 2004, en blank fisk på 89 cm och en vikt på hela 10,75 kg. Flera fiskar på över 10 kg har fångats tidigare men är inte riktigt dokumenterade.

Mera om fisket

Mycket av fisken i ån utrotades på grund av utsläpp från industrin i mitten av 60-talet. Kvar fanns bara stationära bestånd längst upp i biflödena uppströms Torsebro vars laxtrappa var stängd. Ett undantag var Mjöån, där underjordiska källor tillför ån rent vatten vid Everöd.

Från denna stam togs avelsfisk till Åhuskustens fiskevårdsområde för konstgjord befruktning. Efter tillväxt i Nymölla fiskodling utsattes under åren 1975-85 ca 70 000 yngel i Helgeån. Sydkraft satte ut ytterligare ca 9 000 märkta yngel under åren 1983 till 1987. Öringen är nu helt självproducerande och några nya utsättningar behöver inte göras inom fiskevårdsområdet.

Jonas och Jocke studerar dagens fångst i Helgeå. Foto: Mikael/Sportfiskehörnan
Jonas och Jocke studerar dagens fångst i Helgeå. Foto: Mikael/Sportfiskehörnan

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Helgeå
  Här ligger Helgeå

 • :: Länkar

  Helgeåns fiskevårds förening-egen webbsida

 • :: Fiske säsong

  1mars till 15 sept Lax och havsöring fredad från 15:e maj 2005.

 • :: Fiskekort

  Dagskort 50 kr, Veckokort 200 kr och Årskort 500 kr. Ungdomar upp till 16 år fiskar gratis. Säljes på följande ställen. Turistbyrån i Kristianstad. tel 044-13 53 35 Turistbyrån i Åhus. tel 044-13 47 77 Statoil macken Åhus. tel 044-28 90 00

 • :: Artrikedom

  Havsöring, lax och regnbåge. Även känd för sina jättegäddor.