annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Råne älv är landets största laxförande skogsälv och är oreglerad. Den har sina källflöden från Råneträsket med omnejd i den Lappländska vildmarken och är ca 21 mil lång. Den rinner i stort sett genom vildmarksterräng förutom på älvens nedersta del, där den mynnar ut i havet vid Råneå. Älven är i stort sett tillgänglig från Mårdsel och ner till havet. Uppströms Mårdsel nås den endast i begränsad omfattning med skogsväg.

Det är en skogsälv med en snabb avrinning och därför känslig för vädret. Säsongen börjar redan i slutet av maj och bästa tiden är i början av juni. Senare blir det som regel lågt vattenstånd och svårfiskat. Om det inte kommer något större skyfall.

Brändbergsfallet. Foto:Staffan Larsson, Norrfix.
Brändbergsfallet. Foto:Staffan Larsson, Norrfix.

Fisket

Karsbergsforsen. Foto:Staffan Larsson, Norrfix.
Karsbergsforsen. Foto:Staffan Larsson, Norrfix.

Råneälv med sina forsar, strömmar och stora sel kan bjuda på ett varierande fiske året om. Längs älven finns rast och lägerplatser. Ett 20-tal fina forsar skapar härlig stämning för laxfiske. Här beskriver vi några.

Brändbergs fallet. Här är ett bra laxstopp och ortsbefolkningen brukar vallfärda hit på försommaren för att få se laxen hoppa fritt i fallet. Det brukar oftast stanna några riktigt stora laxar här i gropen över sommaren och hålla en strikt ordning på de som passerar. Skådespelet är väldigt intressant och man kan efter en stunds studie avgöra, om det har anlänt några nya laxar och om det har det. Då är det stor chans att få delta i laxbråket och få sig en rejäl laxfigt.

Mera om fisket

Råneälv som rinner genom Bodens kommun har goda förutsättningar för att bli ett bra laxfiskevatten. Det jobbas aktivt med fiskevården, bland annat så rensas och återställs vattnet efter flottnings epoken som varit stor i älven. Förekomsten av lax är idag endast sporadisk, men eftersom det jobbas aktivt för att återskapa laxfisket är förhoppningarna stora.

Pakkoforsen. Foto: Staffan Larsson, Norrfix.
Pakkoforsen. Foto: Staffan Larsson, Norrfix.

 

 • :: Var i landet

  Här rinner Råneälven genom Bodens kommun.
  Här rinner Råneälven genom Bodens kommun.

 • :: Länkar

  Lokal sida

 • :: Fiske säsong

  Information saknas.

 • :: Fiskekort

  Kan köpas på Ica Stigs livs tel: 0924 - 211 75 Gunnarsby livs Tel: 0924 - 210 10 Turistbyrån Tel: 0921 - 624 10 Kontakt personer: I Bodens kommun Patrik Degerman Tel: 0924 - 213 15, Lennart Hansson Tel: 0924 - 220 95 Råne Älvdals kansli Tel: 0924 - 213 60, 213 65

 • :: Artrikedom

  Lax, harr, öring, gös, abborre och gädda.