annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Lainoälv är en biälv till Torneälv och är ca 24,5 mil lång. Den har sina källflöden från Råstojaure med omnejd. Den är helt oreglerad och rinner genom rena vildmarken ner strax öster om Junosuando där den flyter samman med Torneälv. Upp till källflödena Råstojaure och Råvvejaure finns ingen bilväg utan nås med hjälp av flyg, annars nås stora delar av älven med bil. Här kan du uppleva något som har blivit en bristvara: tystnaden. Att själv vandra eller hyra forsbåt från Lainio Vildmark fiskecamp och bara gå eller flyta med strömmarna och stanna där man själv finner lust att prova fiskelyckan.

Här glider en grupp laxfiskare ner för älven i gummibåt, så kallad drifting.
Här glider en grupp laxfiskare ner för älven i gummibåt, så kallad drifting.

Fisket

Nu är det bara att hålla hårt i spöt, Laino lax har bitit denna dimmiga kväll.
Nu är det bara att hålla hårt i spöt, Laino lax har bitit denna dimmiga kväll.

Den sista riktiga vildmarksälven med hundratals forsar och kanske tusentals lax poler väntar på att utforskas. Med ca 24 mil orörd älv finns mycket att upptäcka bland forsar och strömmar. Nedströms Lainio by ändrar älven karaktär och bildar bitvis en kanjon där älven under flera kilometer kantas av lodräta klippväggar. På vissa platser kan man här landa med båt och uppleva ett spännande fiske efter harr och öring. Här finns också de absolut bästa laxfiskepoolerna både för flug- och spinnfiske. Gamla historier vittnar om ett storskaligt laxfiske runt 1940-talet och senare års stora smoltutvandringar skapar förutsättningar för ett spännande laxfiske. Denna slumrande potential börjar idag återhämta sig och erfarna internationella laxfiskare bedömer att Lainio älven idag kan lanseras som _laxälv_.

Väljer man att prova laxfisket bör man tänka på att det är en förhållandevis stor älv med vilda och starka forsar och de tyglas lättast med stora tvåhands spön, klass 14-17 fot i linklass 9-12. På sommaren fiskar man som regel flyt- eller intermediatelinor, men ibland trycker fisken på djupet och det kan löna sig att prova sjunklinor. Flugtips från guiderna är st 1-6, men under lågvatten kan ibland ner till storlek 10 väcka laxens huggvilja. Mönster som är gångbara är hår varianter av klassiker som Jock Scott, Thunder and Lightning, Black Doctor, Silver Doctor, och Green Highlander.

Men ska man fiska i en vildmarksälv är det lättast är att ta hjälp av proffsen på plats. Lainio Vildmark fiskecamp har tillgång till guider och där har man även möjlighet att hyra kanoter eller gummibåtar för att utöva så kallad drifting. Det går till på följande sätt: Tillsammans med guider kommer man fram till en färdplan var man vill fiska och man blir sedan transporterad med bil upp till den plats, man valt att utgå ifrån. Sedan är det bara att hoppa i sin båt eller kanot och flyta med strömmarna ner och fiska de platser guiderna tipsat om. Länk till Lainoälvs camp ligger i menyn.

Mera om fisket

Enligt forskningar visar Torneälvens vattensystem upp en imponerande potentiell produktionsförmåga vad gäller lax. Länge hade man antagit att den maximala produktionskapaciteten för systemet var 500 000 smolt, en siffra som man 2001 blev tvungen att revidera när smoltutvandringen vida överskred den siffran. 625 000 smolt vandrade ut i Östersjön som resultat av de goda åren under 90-talets andra hälft. Det förefaller dock ytterst osannolikt att älvens alla lekbottnar skulle ha varit i anspråkstagande under dessa år och därmed att älven skulle producera sitt max.

Med dessa siffror som grund och med fantasins hjälp kan man inte låta bli att fundera över Lainio älvens _egentliga_ kapacitet. Utan att sticka ut hakan alltför mycket kan man nog säga att den lär överträffa alla tidigare antagna siffror avsevärt. Att Lainio älven står för över 60% av laxreproduktionen i systemet berättar mycket om vilken unik laxälv det är. Lainioälven har således fantasiska förutsättningar för ett laxfiske i absolut världsklass! Att det är östersjölax som är känd för sin storlek gör knappast saken sämre.

Här har man strandat sin båt och prövar locka Lainolaxen till hugg.
Här har man strandat sin båt och prövar locka Lainolaxen till hugg.

 

 • :: Var i landet

  Här mellan Gällivare och Pajala, norr om Lovika mynnar Laino älv ut i torneälven.
  Här mellan Gällivare och Pajala, norr om Lovika mynnar Laino älv ut i torneälven.

 • :: Länkar

  Laino vildmarkscamp Kangos fvo

 • :: Fiske säsong

  Juni till september. Fiske efter lax och öring är tillåtet till 31 augusti.

 • :: Artrikedom

  Lax, öring och harr.