annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Kalixälven är en stor fjällälv, med flera stora biälvar som, Lina älv, Kaitum älv och Ängesån. Vid Tärendö får älven ett stort vattentillskott från Torne älv genom en stor bifurkation. Den är en av få riktigt stora älvar som fortfarande inte är utbyggd. Stora reproduktionsområden ligger mycket långt upp i älv systemet, som har sitt ursprung från trakterna i Kiruna kommun. Stora delar av älven är mycket lättåtkomlig, då det går bilväg längs nästan hela älven.

Flugfiskare foto: Jockfall fiskecamp
Flugfiskare foto: Jockfall fiskecamp

Fisket

Flugfiskare vid jockfall foto: Jockfall fiskecamp
Flugfiskare vid jockfall foto: Jockfall fiskecamp

Kalixälv har ett naturligt och självreproduserande laxbestånd och medelvikten de senaste säsongerna har legat mellan 6-7kg, med toppar över 15kg. Här börjar laxen normalt stiga i början av juni och pågår in i augusti. Med de största stegen vid tiden runt midsommar och veckorna därefter. Bästa fiskeplatserna anses vara Jockfall och forsarna nedströms. Ängesåns nedre delar och Kaitumälvens nedre del.

Fisket nedanför Jockfall bedrivs från stranden med både flug och spinnspö. För att erbjuda ett så trivsamt fiske som möjligt, fiskar man växelvis mellan de olika metoderna. På respektive sida av älven, med byte av sida varje dygn. Fiske med spinnfluga och alla typen av sänken är helt förbjudna vid spinnfiske. Längre ner på älven finns fina flugfiske sträckor. Vid Ansvar kan även fisket bedrivas från båt, mellan forsarna på de lugna sel områdena. Området är även lämpat för harrfiske.

Ängesån är en typisk skogsälv perfekt för flugfiske med sin storlek och vattenföring. En underbar älv att fiska vid, då naturen som omger är ren vildmark. Har ändå bra tillgänglighet med bilväg och oftast bara kortare gångavstånd till sträckorna. Den primära fiskesträckan mäter ca 3,5 mil och man fiskar på båda sidor av älven, som innehåller massor av fina pooler där nackar, stryk och hårdare forsar avlöser varandra.

Mera om fisket

Lämplig utrustning kan vara 14-15 fots spö utrustad med Intermediate lina och tubflugor eller dubbelkrokar i st 2 i början av säsongen. För att senare gå ner mot 12-13 fotare, flytlina och flugor i st. 6-8. Exempel på flugor som visat sig vara gångbara är kända Thunder Lightning, GP, Hairy Mary etc.

Spinnfiske går även bra och har störst framgång under den tidiga delen av säsongen med högre och kallare vatten. Tips på redskap är fluga med flytdobb, drag i koppar/guldfärger (ex. snake) eller Orange vobblers.

foto per i vråa. Bild över Kaitumälven
foto per i vråa. Bild över Kaitumälven