annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Indalsälven är en av Sveriges största älvar som har sitt ursprung från Årefjällen med omnejd och är kraftigt utbyggd. Älven mynnar ut i havet vid Timrå.

Bergeforsens fiskevårdsområde är indelat i tre zoner. Zonerna 1 och 2 benämns Strömfisket. Zon 1 börjar strax nedströms Bergeforsens kraftverk, här är endast landfiske tillåtet. Inom zon 2 är landfiske och fiske från förhyrda båtar tillåtet. Båda dessa zoner ligger inom det tidigare s.k. förbudsområdet till ca 800 m nedströms kraftverket, som efter ändrad vattendom nu är upplåtet för sportfiske. Zon 3, benämnd Deltafisket, är detsamma som det ursprungliga fiskeområdet och sträcker sig ända till älvmynningen och är ca 7 km långt. Inom Deltafisket är såväl landfiske som fiske från egna, eller förhyrda båtar tillåtet. Strömfisket är endast öppet 1 maj till 31 oktober, Deltafisket är öppet året runt.

Där satt den, lax på zon 1. Foto:Jonas Sahlin.
Där satt den, lax på zon 1. Foto:Jonas Sahlin.

Fisket

Här håvas det lax på zon 2. Foto:Jonas Sahlin.
Här håvas det lax på zon 2. Foto:Jonas Sahlin.

Laxen börjar stiga i början på juni med en topp runt midsommar. Det har varit en uppgång i laxfisket på senare år och det är inte ovanligt med laxar runt 20 kg, havsöringsfisket är som allra bäst på våren, från slutet av april och in i maj, höstfisket kommer igång i mitten av september.

Populär fiskeplats är Stavrevikskurvan, där står det mycket fisk i de djupa hålorna, Här fiskar man oftast med spinnfluga och sänke eller stora tunga skeddrag, för att komma ner till fisken i de djupa hålorna. Det finns även möjlighet att hyra båt för den som vill prova på så kallad harling.

Mera om fisket

Här gäller speciella skyddsåtgärder vid fiske. Fiskare är skyldiga att använda anvisad och utlånad säkerhetsutrustning vid fiske på zonerna 1-2. Särskilda fiskevästar hämtas vid Sportfiskekontoret, hotell Laxen före fiskets början kl 07-07.30 resp.18-18.30. Utlånad utrustning skall omedelbart efter fiskets avslutande återlämnas. Vid högvattenföring över ca 1100 m/s förflyttas fiskare av säkerhetsskäl från zon 1 till zon 2.

Det sker årliga utsättningar av både lax och havsöring. Sportfiske bedrivs på egen risk. Älven är korttids reglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden liksom försiktighet vid isfiske.

Laxvakt på zon 1. Foto:Jonas Sahlin.
Laxvakt på zon 1. Foto:Jonas Sahlin.

 

 • :: Var i landet

  Här i Timrå, ligger Bergeforsfisket i nedre Indalsälven, 20 km norr Sundsvall efter E 4.
  Här i Timrå, ligger Bergeforsfisket i nedre Indalsälven, 20 km norr Sundsvall efter E 4.

 • :: Länkar

  Sundsvalls fiskeguide

 • :: Fiske säsong

  Zon 1-2 Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 18.30 eller på natten mellan kl. 19.00 – 07.00. Fiskekort löses via tel. 070-2945151 och utlämnas efter överenskommelse. Under perioden 1 juli - 30 september är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 1. Zon 3 öppen hela året.

 • :: Fiskekort

  Fiskekort för Strömfisket kan endast köpas genom Sportfiskekontoret, Arne Perming, tel 070-2945151. Specialkort: Strömfisket dag eller nattkort 200kr. Deltafisket: 60 kr/dag 600 kr/år Barn och ungdom t.o.m. 15 år fritt fiske Fiskekort övrigt. Bergeforsens Fiske Fritid, Olle Graneheim tel 073-3780070 Alnö Sport Fiske, tel 060-558191 Jakt o fiskebutiken Birsta (Barracuda)tel 060-525500 OK/Q8, Sörberge tel 060-578640 PO´s Cykel Fiske, Sundsvall tel 060-178851 Sörberge Fiske och Fritid tel 060-578005, 070-5761049 Kents Fiske Fritid, Sundsvall tel 060-564224

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.