austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Lögde älven i Nordmaling är ett typexempel på en norrlänsk skogsälv. Det innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet och berörs därmed inte av snösmältningen från fjällkedjan. Vattenföringen karaktiseras av en enda hög flödestopp på våren, som kan sträcka sig en bit in på försommaren. Sommarvattenföringen blir oftast låg om det inte regnar kopiöst mycket.

Det är ett mycket bra ordnat fiskevatten och det går en vandringsled efter älven med massor av vindskydd och flera övernattningsstugor.

En vild fight med en stor Lögde lax, foto: Nicklas Brännström
En vild fight med en stor Lögde lax, foto: Nicklas Brännström

Fisket

Mickael Lindström med Lögdel ax som återutsattes
Mickael Lindström med Lögdel ax som återutsattes

Fisket är omfattande och lögde älv är känd som ett av norrlands främsta laxfiskevatten. Fisket brukar komma igång i början på maj då älven hunnit klarna något efter vårflodens grumling. Perioden fram till månadsskiftet maj-juni ger ofta ett fint havsöringsfiske speciellt på de nedre sträckorna i älven. Laxen börjar stiga i slutet av maj med en topp i juni-juli. Lögde älv har en unik havsvandrande öring, slåttansbörting kallas den i folkmun. Den stiger i stora steg oftast från senare del i juli. Det är en öring som lockar många fiskare till älven och ryktet gör gällande att det är en figter utöver det vanliga.

Lögdeälven innehåller till övervägande del långa stryk- och forspartier, detta samt dess storlek gör att den är mycket lämplig för flugfiske. Fiske med flytlina går att praktisera under större delen av säsongen. Det är endast under det tidiga vårfisket som det kan bli nödvändigt att använda sjunk- eller sinktipplinor.

Mera om fisket

Beskrivning av sträckor på lögde älv. Mo-Lögdeå (Monäset E4) - Nedersta biten lugn flytande med sandbotten fiskar bäst på tidigt vårfiske och sent höstfiske.

Hyngelsböle - Omväxlande forsar och stryk, fiskar oftast bra hela säsongen

Toböle - Långa partier med stryk och djuphålor fiskar, bra from månadsskiftet maj -juni

Klöse - Fors med djupgropar och fina pooler, vindskydd finns. Fiskar bra fr.o.m. juni

Högåker - Långa partier med stryk och pooler, fiskar bäst från slutet av juni

Norrfors - Forsar och pooler, fiskar ofta bra fr.o.m. juli

Fällfors - Forsar, stryk och pooler, fiskar bäst i juli. En stor del består av forsar men även lugnvatten och laxtrappa.

Micke med Slåttans börting tagen på Högåkers vatten.
Micke med Slåttans börting tagen på Högåkers vatten.

 

 • :: Var i landet

  Här i Nordmaling rinner Lögde älv
  Här i Nordmaling rinner Lögde älv

 • :: Länkar


 • :: Fiskekort

  Q8-macken vid E4 Nordmaling, Rödvikens camping, Ava camping, Norrfors ICA, Blixt sport Umeå Tel.090-774070. Kort automater finns utplacerade i Hyngelsböle (2st), i Klöse och Norrfors. Håll utkik efter skyltar

 • :: Artrikedom

  Lögde älv har en fin stam av lax och havsöring och den lokala börtingen. Det finns även gott om harr.