annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Kvina är en vacker älv som varierar från lugn flytande strömmar till en del snabbare partier och innehåller några små vattenfall. Rinner genom Kvinesdalen i Kvines kommun. Är laxförande från Rafoss till mynningen i Fedafjorden, en sträcka på ca 20km. Hela sträckan är öppen för allmänheten. Det finns även en biälv som heter Litleåna som rinner genom Saronsdal och ut i Kvina vid Gullestad och är laxförande ca 1km. Det finns god service i byn och det är nära till havet.

Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.
Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.

Fisket

Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.
Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.

Kvina älv har en god variation med lugna pooler och del snabbare strömpartier och lämpar sig bra både för spinnfiske och för flugfiske. Det finns även mindre forsar på älvens övre del, där mask mete är populärt. Medelvikten på lax var 2003 ca 2, 95kg men det tas varje år lax runt 10kg. Havsöring Finns det bra med och medelvikten ligger runt 1kg.

Man har här som de flesta älvar på Sydnorges kust, haft problem med försurningar på 1990 talets början. Men man har på senare del av 1990 talet jobbat med stora kalkprojekt och framtiden ser positiv ut. Senare års fångst statistik visar på en uppåtgående trend och 2003 togs 1,754kg lax och det togs ca 300kg havsöring. Det är en uppgång från åren innan som legat runt 1000kg. Enligt rapporter så är det fångster av ett fåtal fiskare som tagit stora mängder lax per person. Kvina var historiskt sett en av Sydnorges bästa älvar och kanske håller älven på att vakna upp ordentligt igen.

Mera om fisket

FISKEREGLER Gällande från 5. MARS 2001. 1. GENERELLT Dessa fiskeregler gäller både Kvina och Litlåna. Alla som fiskar måste läsa igenom fiskereglerna Visa hänsyn ovanför andra fiskare, folk som vistas efter älven, djur på bete och natur i allmänhet 2. FISKEAVGIFT Alla som har fyllt 16 år skal ha betalt statsfiskekortet. Detta gäller alla och kvitto skall visas vid köp av fiskekort. 3. FISKET: Fiske med spö är endast tillåtet och ett i taget. Som agn är det tillåtet att använda, mask, drag, spinnare, wobbler. Flugor med kast dubb eller flugspö, ej rena blylinor vilket är förbjudet. Sänke är bara tillåtet vid mask fiske. Dygnkvot på fisk förkommer och gäller max 5 laxfiskar per dygn. Ryckfiske är självklart förbjudet och fisk som inte bitit betet skall återutsättas. Övervintrad laxfisk skall åter utsättas. FISKE Från BÅT: Är tillåtet vid älvmynningen och till Bunesgrunnen (Torvåna). Minimått på lax är 35cm. Detta är bara ett axplock av reglerna och fullständiga regler går att läsa på elvelagets hemsida. Se länkar i länk menyn.

Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.
Bilder av Kvina tagna av Jan Kåre Rafoss.

 

 • :: Var i landet

  Här rinner Kvina genom Kvinesdal kommun i fylket väst Agder.
  Här rinner Kvina genom Kvinesdal kommun i fylket väst Agder.

 • :: Länkar

  Kvinas jäger och fiske Kvinas älvägar förening

 • :: Fiske säsong

  1.juni-15.sept

 • :: Fiskekort

  Mx Sport tel 38350504 Liknes kiok tel 38351403 dygn kort 100nkr veckokort 350nkr säsongskort 700nkr

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring,