annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Aunvassdraget som ligger helt i änden av Follafjorden i norra Tröndelag består av tre mindre älvar, Nordfolla, Mellomselva och Österelva, mellan älvsträckorna finns mindre sjöar kallade Aunvatn1, Aunvatn2 och Aunvatn3.

Nils Sagvik med lax tagen i Nordfolla älv.
Nils Sagvik med lax tagen i Nordfolla älv.

Fisket

Fin lax fångst i Nordfolla älv.
Fin lax fångst i Nordfolla älv.

Älvarna i Aunvassdraget har ett gott bestånd av smålax och havsöring som kan fiskas med alla redskap. I Aunvatn1 kan man trolla efter lax och havsöring, det finns även stationär öring och röding . I de andra sjöarna är det gott om stationär öring.

Mera om fisket

En härlig kvällsbild över Aunsjön 2.
En härlig kvällsbild över Aunsjön 2.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Aunvassdraget
  Här ligger Aunvassdraget

 • :: Länkar


 • :: Fiske säsong

  1.juni - 31.august ( 2009)

 • :: Fiskekort

  missing

 • :: Artrikedom

  Lax, Havsöring, Öring. Röding.