annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Åelva är en liten och exklusiv älvsträcka på ca 2km och är en del av Gjengedalsvassdraget. Själva Åelva sträckan är den nedre sträckan, som rinner från Ommedalsvatnet och ut i Hyefjorden. Åelva är tillrättalagd med trösklar för att skapa bätte möjligheter att hålla vatten i poolerna och för att skapa ett exklusivt fiske. Åelva är känd för sitt storlax fiske. Älven är liten och fisket populärt och det erbjuds bara ett begränsat antal fiskekort per dygn, vilket gör det dyrt och svåråtkomligt. Men det finns även fina möjligheter på älvsträckan ovanför Ommedalsvatnet. Där heter sträckan Ommedalselva och är mer lättåtkomlig.

Bild från Ommedalselva, sträckan ovanför sjön och Åelva. foto Ronny Lööf
Bild från Ommedalselva, sträckan ovanför sjön och Åelva. foto Ronny Lööf

Fisket

Ronny Lööf med sällskap visar upp sin fina dagsfångst från Ommedalselva.
Ronny Lööf med sällskap visar upp sin fina dagsfångst från Ommedalselva.

Fisket på Gjengedalsvassdraget, som hela vattensystemet heter, är hetast och mest känt på grund av den nedre älvsträckan Åelva. Älven är liten men hyser endå en storvuxen laxstam och som dessutom är känd för att bita på torrfluga. Det finns även gott om havsöring. Fiskekorten är dyra och ofta bokade långt i förväg. Ca priser: juni- juli 17-30,000 kr i veckan och i augusti 4-10,000 kr i Veckan. Årsfångster brukar ligga från 500kg dåliga år upp till 1000-1500kg bra år. Största lax som tagits i Åelva vägde 25 kg.

Men man ska definitivt inte stirra sig blind på Åelva, då sträckan ovanför Ommedalsvatnet, som heter Ommedalselva är betydligt mer lättåtkomlig och fiskekorten betydligt billigare. Enligt erfarna besökare är fisket nästintill lika bra, när vattenföring är god. Det rapporteras att ingenstans! stiger laxen så snabbt, som i Ommedalselven. När älven stiger och vattenföringen blir god, fylls älven snabbt med storlax. Fisket på Ommedalselva sträcker sig från ca 300m i sjön och upp ca 3km till brohölen. Det finns många fina sträckor, som lämpar sig bra för flug och spinnfiske. Men sträckan är mer känslig och det krävs att vatten nivån inte blir för låg. Fisket är normalt bäst efter regnperioder, som snabbt lockar upp fisken som trycker i Ommedalsvatnets djuphåla.

Ommedalsvatnet som påminner om en gigantisk djuphåla håller ofta stor havsöring och lax. När förhållandena är dåliga i älven, kan man även fiska i sjön med spinn och det gäller då att fiska på djupet, där fisken står. Det finns även möjlighet att hyra båt. Fiskekort till Ommedalselva säljs via kortautomat vid älven och vid regnperioder kan det snabbt bli trångt på de bästa sträckorna.

Mera om fisket

Bästa fisketid anses vara juli och från mitten av juli stiger havsöringen i stora steg. Boende är det dåligt med i anslutning till älven, men strax intill finns Nesholmens rums uthyrning se länkar i menyn och Vägen camping motell i Hyen vid Åälven tel 0047-57869866

Årsfångster i Åelva och Ommedalselva 2002 togs det 136 st lax med en samanlagd vikt på 566 kg , havsöring 122st samanlagd vikt 186 kg 2003 togs det 191laxar med en samanlagd vikt på 929 kg, havsöring 238st samanlagd vikt 380 kg 2004 togs det 188 laxar med en samanlagd vikt på 615 kg, havsöring 232st med en samanlagd vikt på 321 kg 2005 togs det 289st laxar med en samanlagd vikt på 1019 kg, havsöring 163st med en samanlagd vikt på 243 kg. Boende finns ca 5 km från älven. Vågen motell og Camping 6829 HyenTel 0047- 57 86 98 66

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Åelva
  Här ligger Åelva

 • :: Länkar

  Boende Nesholmen.no

 • :: Fiske säsong

  1:a juni - 31 augusti, bästa tid normalt juli

 • :: Fiskekort

  Åelva Norsk Villaksbevaring A/S Pål klouman tel: 0047-22 60 34 50 Ommedal Elveeigarlag Frank Vie tel 0047 57 86 66 55 mail: bjornfe@online.no Arve Aasen Hyen, tel: 0047- 57 86 90 40 tel: 0047- 94 56 92 90 Kort priser Ommedalsvatnet 250nkr dygn och 1000nkr vecka, säljes i kortautomat vid älven i obegränsat antal. Det är sällan överfyllt, men efter senaste uppmärksamheten lär det nog öka?. ½ døgn kr.150,- / 1 døgn kr.250,- / 1 veke kr.1000,- / 1sesong kr.4000,- Salget av kort er sjølvbetjent i merka bompengebu her i Ommedalen. Ubegrensa antal fiskekort. Det er sjeldan overfylt av fiskarar.

 • :: Artrikedom

  Lax, Havsöring