austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Ognaelv i Rogaland strax norr om Egersund i Hå kommun är en fin liten älv som tillhör en av de fyra bästa laxälvarna på Rogaland. Den mynnar ut på Jaerkusten i Ogna och är laxförande ca 3 mil men på den översta milen av älven stiger laxen som regel inte förens augusti - sept.

Bild från sträckan nedanför Hölland bro
Bild från sträckan nedanför Hölland bro

Fisket

Foto Gaute Kleven Hålekjer räknas av många som den bästa fiskeplatsen i älven.
Foto Gaute Kleven Hålekjer räknas av många som den bästa fiskeplatsen i älven.

I den övre delen av älven finns det flera fina sträckor med små strömmar och fina hålor som dock är väldigt beroende av nederbörd för att komma till sin rätt. De nedersta sträckorna på älven är mer lugnflytande och håller några större djuphålor och där är fisket inte lika känsligt och där fiskar även många lokala fiskare med mask. Fisken stiger oftast upp i älven när det är flod. Här har man bedrivit ett kalknings projekt och det har resulterat i en god och stabil självreproduktion av smolt

Mera om fisket

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Ognaelva
  Här ligger Ognaelva

 • :: Länkar


 • :: Fiske säsong

  1 juni - 20 september

 • :: Fiskekort

  Jårvik lanthandel Tel. 0047-51438132 Ivar o Helland Tel. 0047-51470284 kort till de 3 nedersta sträckorna

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.