austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Vefsna i Nordland är ca 160 km lång. Den har sina källflöden från flertalet biälvar, där ett par kommer från svenska storfjället sydväst om Tärnaby. Den rinner in till Norge syd om Hattfjelldal och rinner sedan vidare ner till Trofors där älven viker av i nordvästlig riktning och följer väg E6 mot Mosjön där den mynnar ut i Vefsna fjorden. Tillhörde tidigare en av Norges bättre laxälvar och hade årsfångster runt 20 ton. Men har blivit drabbad av Gyrosmitta och årsfångsterna ligger nu runt 2-3 ton. Men havsöringsfisket har fått en kraftig uppgång och man har de senaste åren varit en av Norges allra bästa havsöringsälv.

Erling Karlsen med Vefsna lax på 9 kg. foto Snorre Vollen
Erling Karlsen med Vefsna lax på 9 kg. foto Snorre Vollen

Fisket

Erling Karlsen drillar Lax. foto Snorre Vollen
Erling Karlsen drillar Lax. foto Snorre Vollen

Vefsna är laxförande ca 12,5 mil inklusive biälvarna, Svenningsdalselva och Austervefsna. Det finns ett par sträckor som anses vara Vefsnas bästa och det är främst mellan Kvalfors och Forsjordio som ligger ca 15 km från mynningen. Där byggdes en laxtrappa redan 1871 och där finns Stjernebekken-Stimoholmen en ca 5 km lång fin sträcka där Hestskoöra är extra fin och lämpad för flugfiske.

Det finns många forsar i Vefsna och man använder gärna båt för att fiska och färdas mellan de olika sträckorna mellan forsarna. Från mynningen upp till Kvalfors en sträcka på ca 15 km faller älven bara ca 5 m och påverkas här av tidvattnet och är lugnflytande. Ovanför Kvalfors och upp till Forsjordfossen en sträcka av ca 2 km börjar älven bli mer strid och skapar fina sträckor. Ovanför Forsjordfossen kan man ta sig med båt upp till de stridare partierna nedanför Turmofallen ca 23 km från mynningen. Ungefär 31 km fråm mynningen ligger Laksfors och där finns fina hålor och strömmar för laxfiske. Är ovanför forsen rätt lugn och stillaflytande till strax innan Fellingfors ca 41 km från mynningen. Nästa fors är Trofors och här rinner biflödet Svenningsdalselva ut.

Mera om fisket

Nu när laxen fått en tillbakagång på grund av gyrosmitta, har havsöringen fått en kraftig uppgång. 2003 var man den älv som tog mest havsöring i Norge och då tog man 6,8 ton havsöring, 2004 var inte mycket sämre då man tog 6,5 ton. Laxfångster har på senare år legat mellan 1,5 ton till 2,8 ton. Rotenol behandling av älven diskuteras, men har många motståndare. Med ett av Norges bästa havsöringsfiske är det inget populärt förslag.

Då fångststatistiken på älven blir hög med stora fångster av havsöring, gör vi en delad redovisning. Årsfångster 2001 Lax 1, 447kg, havsöring 3, 933 kg 2002 Lax 2, 186 kg, havsöring 3, 753 kg, 2003 Lax 2, 827 kg, havsöring 6, 868kg, 2004 Lax 1, 562 kg

bild från Laksfors
bild från Laksfors

 

 • :: Var i landet

  Här vid Vefsn rinner Vefsna.
  Här vid Vefsn rinner Vefsna.

 • :: Länkar

  vefsna.com Fiske i Vefsna

 • :: Fiske säsong

  1 juni - 14 sept. ovanför Laksforsen öppet hela året då trappan är stängd.

 • :: Fiskekort

  Här säljs det många olika fiske license. från 100 nkr Shell gas station 7-eleven Tel. 75 17 10 23 John Kvandal Turmoen Tlf. 75 18 95 29 Mob. 91 83 11 38 Dagfinn Laksfors, Laksforsen Tlf. 75 18 14 62 Hydro texaco Tlf. 75 17 10 23

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring