austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Målselva ligger i Troms fylke, vid Målselv och har sina källflöden från stor Rostavattnet vid Svenska gränsen och dels från Dividalen. Rinner genom ett vackert och varierande landskap, biflödena flyter ihop vid Skjold, för att sedan efter ytterligare några mil rinna ut i Målselvsfjorden. Med biälvarna Divielva och Kirkeselva är Målselva laxförande ca 15 mil.

Älven är värnad som national laxälv och likaså Målselvs fjorden. Målselva är en mycket bra laxälv och rankas bland de 10 bästa i Norge. Målselvs forsen är stor och pampig, ca 600m lång och med en fall höjd på 25 m och en vattenföring som kan komma upp i 750 kubikmeter per sekund, då hörs älvens brus vida omkring. Ca 90,000 personer per år besöker forsen, som är en populär turist attraktion. Vid forsen finns även en inbyggd laxtrappa med tittfönster.

Bilden visar nasjonalfossen
Bilden visar nasjonalfossen

Fisket

Inge Lise Bronaes provar fisket i Målselva.
Inge Lise Bronaes provar fisket i Målselva.

Målselva med en av Norges hetaste laxpooler. Det gäller sträckan nedanför Målselvs forsen, som är glödhet. Här fångas ca 40% av älvens totala laxfångst och av dessa är ca 60% tagna på fluga. Denna sträcka är förstås svår att få fiskekort till, men det finns gott om andra fina sträckor. från 15 juli och säsongen ut är det mycket lax i de övre delarna av älven. Där kan du finna många läckra pooler med ett bra laxfiske. För många är det biälven Divielva som lockar mest. Ca 10 mil från havet står det nästan stor lax i varenda håla och det finns fina ström partier, som gjorda för flugfiske. Men trots dessa egenskaper är de övre sträckorna relativt okända och glest besökta. Med andra ord, där behöver du inte trängas bland älvens övre läckra lax pooler och som en del nämner, är bland de hetaste i Norge. Ovanför Målselvs forsen är det även ett mycket bra fiske efter Röding, öring och harr.

Älvens nedre del, från havet och till utloppet av Barduelva i Målselva en sträcka av ca 3 mil. Är höjdskillnaden ca 2,5m vilket gör att älven här är väldigt lungflytande och bred. Strandplatserna är få och det mesta fisket sker med båt. Inga heta laxfiskesträckor, men havsöring och havsrödings fisket är där väldigt bra och en del storlax tas tidigt på säsongen.Skogen växer här nästan ända ner till strandkanten.

Mera om fisket

Man har en automatisk fiskräknare i Målselvs forsen sedan 1991. Det ger en unik möjlighet att beräkna laxbestånden i älven. 1995 passerade ca 1200 fiskar trappan, men på senare år har det passerat mellan 2000-4000 fiskar. Älven är utbyggd och det finns totalt 4 kraftverk i hela älvsystemet tillsammans med biälven Bardu.

Fiskare i full kamp med Målselva lax
Fiskare i full kamp med Målselva lax

 

 • :: Var i landet

  Här vid Målselv, syd om Tromsö ligger Målselva.
  Här vid Målselv, syd om Tromsö ligger Målselva.

 • :: Länkar

  Lokal webbsida med det senaste. Målselva.no

 • :: Fiske säsong

  15 juni-17 augusti -övre delen 31 augusti, dyngs fredning kl. 24.00 till 06.00 ( regler från 2008) Nedanför gränsen Brandskogsand/Messelt, varar fiskesäsongen efter havsöring och havsröding till 14. september

 • :: Fiskekort

  Voigts Jakt og Fiske, Heggelia 77 83 66 70. MX-sport, Målselv, Målselvsenteret 77 83 61 00 se lokal webbsida med mer info.

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring