annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

:: Nyheter om Jakobselva i Vestre Jakobselv/Finnmark/Norge
Nyheter om Jakobselva i Vestre Jakobselv/Finnmark/Norge Skapad : 22/01 09:25


Det har i juli 2008 vært utført en oppfølgningsundersøkelse i Jakobselva, hvor yngeltettheten er vurdert opp mot en undersøkelse i 2000. Undersøkelsen har blitt gjort på de samme lokaliteter i 2008 som i 2000, og viser en tetthet på 10-20 ganger mer laksunger i 2008 kontra 2000. Antall ørretyngel er uforandret fra 2000-2008.

Ifølge forsker Rune Muladal, så har elva nå et mye større produksjonspotensiale enn tidligere år, i og med at mer laks klarer å forsere laksetrappene og har reprodusert seg i stort omfang også i elvas øvre del. Laksetrappene har fortsatt et forbedringspotensial. Slik det er i dag, blir mye laks blir stående under fossene i lengre perioder før videre oppgang er mulig. Muladal forteller også at ny forskning viser at laksen ikke bare skal tilbake til samme elv som den er født, men helst også til samme kulp.

Jakobselva har i de senere år fått økt den lakseførende strekningen med ca. 16 kilometer, og vil sannsynligvis være den elva i Finnmark med størst økning i oppfisket kvantum. Det er ifølge Muladal ikke usannsynlig at oppfisket kvantum kan komme til å ligge på 6-8 tonn allerede sesongen 2009, eller senest 2010.

Fylkesmannen i Finnmark melder om generelt bra laksefiske i Finnmark i 2008, unntaket er Tana. Videre meldes det at det spesielt i Varangerområdet (her inngår Jakobselva) har vært en meget sterk oppgang av smålaks i 2008 – stikk i strid med fylket for øvrig. Den negative trenden hva gjelder sjørøye fortsetter i hele landsdelen (her ble det i 2008 også innført fredningsbestemmelser for sjørøya), samtidig som det i 2008 var et godt sjøørretfiske i Finnmark.

I Jakobselva ble det fanget litt over 5000 kilo laks i 2008, av dette ble ca. 550 kilo satt ut igjen.

Bilder: Åpning av Jakobselva 15.juni 2008.

Artikkelforfatter: Øyvind Zahl Arntzen www.arctic-adventures.com
Tillbaka