austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Vestre Jakobselv är ca 40 km lång och har sina källflöden från Varangerhalvöns bergsvidder. Slingrar sig därifrån genom ett variations rikt och vackert fjällområde på sin väg mot kusten. Bitvis rinner älven i rena berggångar, där bergs kanterna stupar brant ner mot älven. För att därefter rinna genom mer flacka och öppna dalgångar, som bitvis är vackert täckta med björk efter älvkanterna. Älven mynnar slutligen ut i Varangerfjorden ca 18 km väst om Vadsö.

Vestre Jakobselv slingrar sig fram bland bergs skrevorna. Foto: Ann-Kristin Basma
Vestre Jakobselv slingrar sig fram bland bergs skrevorna. Foto: Ann-Kristin Basma

Fisket

Här drillas lax från klipphällorna. Foto: Ann-Kristin Basma.
Här drillas lax från klipphällorna. Foto: Ann-Kristin Basma.

Vestre Jakobselv är en läcker laxälv där den slingrar sig fram i nord östligaste Norge. Älven ändrar ständigt karaktär mellan lugna sträckor till riktigt vilda forsar. Det mesta fisket och där det är mest lätt tillgängligt är älvens nedre partier, som kantas av läckra forsar och fina strömpartier. På älven 1a mil ligger 3st forsar och där i mellan bjuds det på flera läckra strömpartier, som håller bra med lax. 1a forsen kommer efter ca 2km och är ca 5m hög, nedanför forsen stoppar laxen upp och det finns flera fina ståndplatser, där laxen biter bra. Efter ytterligare några 100m med nya fiskbara sträckor kommer 2a forsen, som är ca 3m hög. Där efter kommer ett längre parti på ca 4km innan 3dje forsen som är ca 4,5m hög. Där finns gott om ståndplatser för laxen och här tas ofta älvens stora laxar, det finns även havsröding och havsöring. I den redovisade fångst statistiken, så är det nästan uteslutande lax.

Mera om fisket

Det fina med Vestre Jakobselv är att det inte är indelat i privata fiskevatten. När man har köpt fiskekort, kan man fritt vandra och prova älvens olika partier, där inget annat anges. När det gäller fångst statistik, som består mest av lax, behöver inte det betyda att havsröding och havsörings bestånden är direkt svaga. Det beror nog mer på fiskarens inriktning och på viljan att rapportera små fångster. Men tydligt är att laxfisket håller en väl så god nivå och miljön är snudd på mytisk, med sin nordliga atmosfär.

Lax drillning vid 3dje forsen i Vestre Jakobselv. Foto: Ann-Kristin Basma.
Lax drillning vid 3dje forsen i Vestre Jakobselv. Foto: Ann-Kristin Basma.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Vestre Jakobselv.
  Här ligger Vestre Jakobselv.

 • :: Länkar


 • :: Fiske säsong

  Sone 1: 15 Jun - 31 Aug ( ej uppdaterad 2012 ) Sone 2: 15 Jun - 14 Sep ( ej uppdaterad 2012 )

 • :: Fiskekort

  För utlänslka fiskare: dygnkort ca 240 NOK Fiskekort säljes på Esso Bensinstation vid Vestre Jakobselv. Tel +47 78 95 45 63

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring och havsröding.