austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Tenojoki är det finska namnet på Tana älv, som flyter längs Finlands nordligaste gräns. Tenojoki är Europas bästa laxälv! Varje sommar lyckas de tursammaste fiskarna ta hem en jättar på över 20 kilo. I Tana fångas fler 20-plussare än i de övriga laxälvarna i världen tillsammans.

Tenojoki ligger nästan så långt norrut man kan komma i Skandinavien, ca. 1.600 km. norr om Stockholm. Tenojoki är en av nordens längsta och största älvar, den är laxförande i hela sin prakt och helt o-utbyggd.

Foto
Foto

Fisket

Foto
Foto

Den bästa laxsäsongen börjar under den senare hälften efter juni, när vattnet har sjunkit efter vårfloden

Laxfångsten i Tenojoki varierar årligen mellan 70 och 250 ton. Laxbeståndet i Tenojoki och dess biälvar har en komplex struktur. Det består av flera delbestånd som skiljer sig genetiskt från varandra.

Det är en förutsättning för den stora laxproduktion. Orsaken till att den är så pass tillgängligt är att det är en gränsälv, vilket har bidragit till att hålla fiskekortspriserna nere samt älven är tillgänglig för alla.

Lokalbefolkningen fångar fortfarande lax med hjälp av pator och andra traditionella fångstredskap.

Mera om fisket

Det finns dock två restriktioner nämligen att: 1) Utlänningar får inte fiska i några biflöden till Tenojoki. 2) Det är en kvotering på 35 kort på den attraktivaste sträckan i Storfossen. Utöver detta är det bara att lösa kort och börja fiska, fiskekorten kostar endast 150 NOK/dygn. Tana älven är ett mycket stort vattendrag. När man börjar fiska känns det som att leta efter en nål i en höstack, på de flesta platserna är älven mer än 100 meter bred. Bli dock inte skrämd av älvens bredd. Mycket ofta står laxen nära land. Det är lättare för laxen att ta sig fram nära land i skydd av stora stenar och berg. Det är mycket vanligt att laxen hugger helt inne vid strandstenarna.

Tenojoki är ett gammalt område för samekulturen. Här har man bedrivit fiske som naturnäring i flera årtusenden.

Norges och Finlands gemensamma älvavsnitt på 288 kilometer utgör ett enda tillståndsområde. Flug- och båtfiske kan bedrivas i hela området med undantag av mynningarna till de biälvar där laxen stiger.

 

 • :: Var i landet

  Tenojoki
  Tenojoki

 • :: Länkar

  Jord- och skogsbruksministeriet

 • :: Fiske säsong

  Lax: 1 Juni – 20 Augusti Veckofridlysning: Söndag kl. 19–måndag kl.19. 3 spön och beten/båt, roddtid för turister kl. 21–14, övriga tider fiske endast med en lokal roddare. Vraklaxen är fridlyst. Ta med myggmedel.

 • :: Fiskekort

  150 NOK/dygn

 • :: Artrikedom

  Lax, harr, havsöring, röding