annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Lax och havsörings fiske i Finland

Finland visas mörkgrönt.
Finland visas mörkgrönt.

Allmänt

Finland är rikast på sjöar, älvar, åar och vattendrag i hela världent! En tiondel av Finlands areal täcks av vatten fullt med fisk som lockar både lokala och utländska fiske entusiaster

56 000 sjöar som är större än en hektar, 647 älvar och 314 000 km strandlinje. Vatten finns i alla kommuner, öar i nästan alla. Varje ö, sjö och älv har sin givna plats i finländarnas hjärtan.

Finland har därav med skäl fått namnet de tusen sjöars land.

 

Fisket

En av Finlands vackra och lockande dalgångar.
En av Finlands vackra och lockande dalgångar.

Finlands olika vattendrag erbjuder oändliga möjligheter till flugfiske. Vattenkvalitén är oftast utmärkt eller bra. Harr och röding tillhör laxfamiljen växer den till imponerande storlek i de kalla och djupa sjöarna i norra Finland. Fisketurister får även njuta av vacker natur och lugn och ro.

Det rika fiskbeståndet och den stora mängden fiskevatten erbjuder mångsidiga möjligheter för flugfiske.

Laxen var en viktig anledning till att det uppstod bosättning speciellt längs älvarna som mynnar ut i Bottenviken. I dag handlar det för laxfiskets del om att hitta en balans mellan havs-, kust- och älvfi sket.

 

De tusen sjöars land
De tusen sjöars land

Information

Som bäst pågår projekt för att återställa vandringsfisken i många av Finlands älvar och åar. Vandringsfi sken är avgörande för att älvarna ska locka turister. Sportfi sket betyder mycket mer än fångstens värde. ”Laxen är inte ett livsmedel, utan en upplevelse”, har fi skeprofessorn Hannu Lehtonen sagt.

Fisket har en stark ställning i den finska kulturen. En naturlig och ursprunglig laxstam finns i Finland och fisketurismen har en stor ekonomisk betydelse för många näringsidkare.