danniel_flyreels.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

ÖSFK Sea Trout Fly Challenge 2019

Skapad : 29/03 20:30
Datum: 6 april 2019

Plats: Start o Mål Östanå Färjeläge

Tävlingsområde: Fritt Sthlms norra skrg (norr om linjen Sthlm-Sandhamn) dock kommer vi att under tävlingen freda visa områden i direkt anslutning till vissa viktiga lekbäckar/åar

Samling: 07.45 för genomgång och utlämning av måttbrädor/mätdekaler vid Östanå Färjeläge.

Tävlingstid: 08.30-16.00

Efter tävlingen bjuds deltagarna på förtäring i form av Gulasch-soppa

Prisutdelning: ca 16.30.

Tävlingsform: Lagtävling (1-3 pers/lag) samt Individuellt pris till längsta öring, Sammanlagd längd på godkänd fisk över minimimått räknas, Fotodokumentation mot måttplanka/måttband som delas ut vid start, Vi uppmuntrar Catch&Release,
Förflyttning med bil för de som land/vadfiskar samt fiskar från flytring tillåten.
Löpande resultatuppdatering fram till en timme innan tävlingstidens slut. Slutresultat presenteras vid prisutdelning vid Östanå Färjeläge

Metod: Flugfiske - från land/vadning/flytring/båt tillåtet

Anmälan: Anmälan skickas till fiske@osfk.org, I anmälan uppges Lagnamn, Namn och telefonnr på lagledare samt Namn på övriga deltagare i laget. Bifoga gärna bilder på deltagare i laget. Senast torsdag den 4/4 vill vi ha in anmälan.

Startavgift: 300 kr per person i laget, samtliga startavgifter kommer att gå till en en fond för konkreta biotopvårdande fiskevårdsinsatser.

Betalning: Startavgiften betalas lagvis, antingen via Swish till 123 465 34 32 eller till B.g. 847-4900. I samband med betalning anges STC-FLY samt lagnamn som referens.

Frågor?: Frågor mailas till fiske@osfk.org

Sponsorer: Vi hoppas på fortsatt bra stöd från sponsorer.

Sponsorer som vill vara med och synas och stötta i samband med arrangemanget hör av sig till Joakim Jonsson Ordf ÖSFK på tel 0735065030 eller mail fiske@osfk.org.

Bidrag till fiskevårdsfond: Den som vill ge frivilliga bidrag till ÖSFK:s fiskevårdsfond kan göra det via Swish 123 465 34 32 eller till B.g. 847-4900. Ange isf namn och att det gäller ÖSFK Fiskevårdsfond.

Medlem i ÖSFK: Den som vill bli medlem i Österåkers Sportifskeklubb blir det genom att köpa medlemskort via IFiske-appen eller via

Tillbaka