danniel_flyreels.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Drönarövervakning av illegalt ålfiske

Skapad : 08/03 11:15
Drönarövervakning
Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen
- Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.

Läs mer här
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2018-03-07-hav-far-tillstand-till-kameraovervakning-for-att-upptacka-illegalt-alfiske.html

Tillbaka