austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

klarälven är en av Sveriges längsta älvar och har sitt ursprungs vatten från Norska sidans Femundsvassdraget som ligger mellan Hedmark och Sör-Tröndelag. I Norge heter älven Trysilälven och rinner från Femunden ner mot Sverige, en sträcka på ca 16 mil innan den når Svenska gränsen vid Långflon och rinner in i Höljessjön. Därifrån rinner älven vidare under namnet Klarälven och i sin fortsatta färd söderut rinner älven genom byggderna, Sysslebäck, Likenäs, Ambjörby, Ekshärad, Råda, Munkfors, Molkom, Forshaga och slutligen till Karlstad, där älven mynnar ut i Vänern. En sträcka på ca 30mil.

Under flottnings epoken i älven rensades den från sten och andra hinder för att timret skulle flyta fritt, vilket var förödande för fiskens stånd och lekplatser. Men nu jobbas det febrilt med att återställa älven genom att återlägga sten och dylikt för att återskapa goda förhållanden för fisken

Johnny Hansen med fin Gullspångsöring på 6,7 kg, tagen 27/6-07. Foto: Oskar Andersson
Johnny Hansen med fin Gullspångsöring på 6,7 kg, tagen 27/6-07. Foto: Oskar Andersson

Fisket

Oskar Andersson med en Knallblank Gullspångslax ! Vikt: 8,8kg. Fångad 28/6-07. Foto: Johnny Hansen
Oskar Andersson med en Knallblank Gullspångslax ! Vikt: 8,8kg. Fångad 28/6-07. Foto: Johnny Hansen

Det hetaste fisket på Klarälven sker vid Forshaga i Forshagaforsen. Där har man ett av Sveriges bättre laxfisken med en unik egen laxstam. Här fiskar man Klarälvslax/öring som har sina uppväxt områden i Vänern och är därmed sötvatten uppväxt. Det finns även den storvuxna Gullspångslaxen och öringen som är inplanterad, då Klarälven fungerar som genbank åt Gullspångsälven. Fisket är väl ordnat och det säljs begränsat med fiskekort, vilka bör bokas i god tid om man vill fiska under de bättre perioderna. Det finns även möjlighet att hyra flugfiske utrustning och frys finns för förvaring av ev fångst under kontorets öppet tider.

Fisket är uppdelat i zoner 1-6. På zon 1-3 är endast flugfiske med enkelkrok tillåtet, detta för att enkelt kunna återutsätta fisken. Zon 1 börjar från säkerhetszonen nedströms kraftverket till Grisholmen och här tillåts endast 4 fiskare i taget. pris beroende på period 150-350kr dygnet. På zon 2 från zon 1 gräns ner till ravinen strax nedan lillälvens mynning. Rankas som den hetaste zonen. Här är det endast tillåtet att fiska med flytlina och beroende på vattenföringen varierar det mellan båtfiske och vadning. Här tillåts 5 fiskare i taget och priser på kort per dygn är från 250kr-500kr beroende på period på zon 3 Från zon 2 och ned till järnvägsbron. Här tillåts spinnfluga med dupp. kortpriser per dygn 100-150kr beroende på period.

zon 4-6 på zon 4 nedan Järnvägsbron förekommer fiske från land och båt och här säljs 10st kort per dag 5st på vardera sidan om älven och både Spinn och flugfiske med valfri krok är tillåtet, dock får bly ej användas. Kortpris 50kr. zon 5 från gränsen av zon 4 till dyktalb. Vadning, landfiske eller båtfiske. 5 st fiskare per tillfälle. Spinn och Flugfiske med valfri krok tillåtet, dock är bly förbjudet. kortpriser 100 kronor. zon 6 från 5an gräns ned till Bävergatan/pumpstation. Här fiskas det från land och båt. 15 st fiskare per dag. Spinn och flugfiske med valfri krok tillåtet, dock är bly förbjudet. Kort 50kr

Mera om fisket

Bästa tiden är mellan 20/5 till 30/9 då laxarna och öringarna igentligen är fredade, men får fiskas på dispens under strikta förhållningar. Från 1/1 till 19/5 fiskas det på övervintrad fisk och en och annan blänkare kan förekomma framåt vårkanten. 1/9 till 31/10 är fiske efter lax och öring ej tillåtet, men det fiskas en del harr.

Michael Jonsson med Gullspångslax på 6,7kg fångad på zon 2 år 2004 den   9/9 en solig eftermiddag på blanknacken vid båtfiske. Fotograf Peter Johansson
Michael Jonsson med Gullspångslax på 6,7kg fångad på zon 2 år 2004 den 9/9 en solig eftermiddag på blanknacken vid båtfiske. Fotograf Peter Johansson

 

 • :: Var i landet

  Här rinner Klarälven
  Här rinner Klarälven

 • :: Länkar

  Forshagafisket egna webbsida

 • :: Fiskekort

  Många olika fiskekort då området är uppdelat i flera begränsade sträckor. se mer info på Forshaga fiskets webbsida, som du finner i menyn här bredvid.

 • :: Artrikedom

  Lax, öring, harr, mm