austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Gnarpsån rinner från Milsbrodammen och vidare ner mot havet och efter ca 6 km mynnar den ut i Sörfjärden. Det är en typisk skogså med växtlighet ända ner till åkanten. Mycket sten i ån skapar små forsar och sätter fart på vattnet. Gnarpsån har blivit omtalad på grund av sina stora havsöringar som tas här varje år. Det är en härlig karaktär på ån med omväxlande förhållanden som skapar möjligheter för alla fiskare.

Gnarpsån under vårfloden.
Gnarpsån under vårfloden.

Fisket

Nedströms Milsbrodammen är det ett utmärkt havsöringsfiske på vår och höst. Havsöringar på vikter runt 7-8 kg förekommer och det spöfångas ca 100 havsöringar per säsong. Kontinuerliga utsättningar av havsöringssmolt och ordentliga fiskevårdsprojekt skapar ett stabilt framtida fiske. Genomförda elfiskeinventeringar under år 2002 och 2004 visar att Gnarpsån har bra fiskbestånd och utgör ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Förekomsten av laxungar båda undersöknings åren påvisar även att enstaka laxar går upp i vattendraget för att reproducera sig. Baserat på konstaterade fiskarter och tätheter gör att undertecknad Stefan Thorfve fiskeribiolog bedömer att Gnarpsån utgör ett av de mer värdefulla vattendragen i Gävleborgs län.

Mera om fisket

Text från Fiskevårdsprojekt år 2003. Fiskevårdsarbetets förväntade resultat: Eftersom vi har återställt Gnarpsån i sitt ursprungliga skick, den har varit flottledsrensad. Stenblock har lagts tillbaka, djuphöljor har grävts, vandringshinder har undanröjts. Tror och hoppas vi att reproduktionen av havsöring och lax skall öka i ån och därmed höja statusen på vattendraget. Elfiske har utförts före och efter åtgärderna. Någon större skillnad har vi inte märkt och det hade vi inte räknad med ännu. Det tar några år innan det märks tror vi. Ytterligare elfiske skall göras.

 

 • :: Var i landet

  Här rinner Gnarpsån
  Här rinner Gnarpsån

 • :: Länkar

  fiskaignarp.just.nu

 • :: Fiske säsong

  Fiskeförbud i Gnarpsån 1:a september till 31:a oktober.

 • :: Fiskekort

  Statoil Gnarp tel 0652-20550. OKQ8 tel 0652-20520. Fiskekort nedströms Milsbron kostar 150 kr/år och 50 kr/dygn. Ungdomar t.o.m. 15 år gratis. kontakt personer från fiskeklubben: Kent Hammarström 070-6981182, Sven-Erik Norlin 070-6344158 Berggårdens Gästgiveri - Tel: 0652-202 87

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring och harr.