annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Mörrumsån har sina källflöden från småländska höglandet. Den rinner genom sjön Åsnen väster om Tingsryd och vidare ner mot Fridafors, Svängsta och Mörrum innan den mynnar ut, vid ruinerna av den gamla biskopsstaden Elleholm i Pukaviksbukten. Som ligger väster om Karlshamn i Blekinge. Mörrumsån är vida känd bland sportfiskare världen över för sin mycket storvuxna lax och havsöring. Utländska fiskare står för cirka 50 procent av antalet fiskedagar. Sportfisket i den natursköna ån, har tidigare varit mycket bra, men på senare år har laxfisket varit sämre.

Ulf Sill Mörrum med en av alla sina storlaxar, denna togs i pool 12, vikt 13.48 kg 04-05-05. Foto Kronolaxfisket.
Ulf Sill Mörrum med en av alla sina storlaxar, denna togs i pool 12, vikt 13.48 kg 04-05-05. Foto Kronolaxfisket.

Fisket

Markus Zimmer, Mörrum ständigt med tidiga storlaxar, vikt 15,1 kg tagen i pool 12, 04-05-02. Foto Kronolaxfisket.
Markus Zimmer, Mörrum ständigt med tidiga storlaxar, vikt 15,1 kg tagen i pool 12, 04-05-02. Foto Kronolaxfisket.

När det gäller Mörrum, så talar vi i första hand om kronolax fisket. Vilket bedrivs på åns nedersta del, från mynningen och ca 8km upp. Fiske får enbart utövas från strand, kastbrygga eller genom vadning. Vissa pooler är enbart upplåtna för flugfiskare, medan andra enbart är för spinnfiske. På pooler reserverade för flugfiske får ej spinnfiske ske, även om ingen flugfiskare vistas där och motsvarande förhållande gäller i pool reserverad enbart för spinnfiske.

Säsongen inleds oftast med ett storslaget havsörings fiske som ebbar ut i början på maj. I maj börjar de stora blank laxarna visa sig och från mitten av månaden till början på juni är laxfisket som bäst. I juli-augusti stiger som regel stora mängder smålax. Sedan kommer stigningar av havsöring i augusti-september.

Det årliga premiärfisket 1 april, följs alltid av både press och tv och har genom åren kunnat visa upp stora fångster av öring och en hel del prominenta gästfiskare.

Laxens Hus är en populär attraktion vid Kungsforsen, där finns åns fiskehistoria som kan studeras i ord och bild, samt ett strömmande laxakvarium. Uppströms kronolax fisket finns flera privata sträckor som disponeras av företag som Abu Garcia , Sydkraft och sportfiskeklubbar.

Mera om fisket

Kronlax fiskets sträckor som består av åns första ca 8km, är indelat på 32 pooler. I samtliga pooler har det fångats stor fisk. Pool 1 endast Flugfiske, är en av världens mest kända laxpooler. Pool 2-3 endast Spinnfiske, pool 2 är mycket lättfiskad, idealisk för nybörjare. Pool 4 Spinn-Flugfiske, är åns pool alla kategorier, där det alltid samlas mycket folk. Pool 5 Spinn-Flugfiske.

Pool 6 endast Spinnfiske. Pool 7 Spinn-Flugfiske, poolens utseende gör den mest lämplig för spinnfiske. Pool 8 Spinn-Flugfiske, är en mycket spännande pool men relativt svårfiskad. Pool 9 Spinn-Flugfiske, rykande snabb pool. Pool 10 endast Flugfiske, är en av de mest svårfiskade poolerna i ån.

Pool 11-12 endast Flugfiske. Pool 13-14 endast Spinnfiske. Pool 15 Spinn-Flugfiske, en pool med mycket omväxlande bottenförhållanden. Pool 16 endast Spinnfiske, den allra sydligaste poolen. Pool 17 Spinn-Flugfiske, är en av åns allra bästa pooler. Pool 18 Spinn-Flugfiske, lugnflytande, djup och relativt enhetlig i sin struktur. Pool 19 endast Flugfiske, lågvattenpool, här ligger de berömda "Grindarna".

Pool 20 Spinn-Flugfiske, är en typisk lågvattenpool. Pool 21 Spinn-Flugfiske. Pool 22 Spinn-Flugfiske, strömpool med mycket snabbt och rörligt vatten. Pool 23 Spinn-Flugfiske, kallad "Husvagnsrakan" därför att den ligger just utanför husvagnscampen vid Åkroken. Pool 24 Spinn-Flugfiske, är en allroundpool, relativt lugnflytande. Pool 25-26 Spinn-Flugfiske.

Pool 27 "Hästhagen" Spinn-Flugfiske, naturskönt inbäddad i bokskogens grönska. Anses som den säkraste sommarpoolen. Pool 28 Spinn-Flugfiske, en av de minst givande i ån. Pool 29 "Hönöbygget" Spinn-Flugfiske, egentligen mest lämpad för flugfiske. Pool 30 "Flacket" Spinn-Flugfiske. Pool 31 "Persakvarn" Spinn-Flugfiske, en av åns längre pooler och mest omväxlande. Pool 32 "Rosendala" poolen endast flugfiske, är kanske den vackraste och mest spännande av alla poolerna.

Laxens hus är en populär attraktion vid Kungsforsen, där finns åns fiskehistoria som kan studeras i ord och bild samt ett lax- och strömakvarium.
Laxens hus är en populär attraktion vid Kungsforsen, där finns åns fiskehistoria som kan studeras i ord och bild samt ett lax- och strömakvarium.

 

 • :: Var i landet

  Här i Blekinge rinner Mörrumsån
  Här i Blekinge rinner Mörrumsån

 • :: Länkar

  Mörrums kronolaxfiske Mörrums åns webb camera

 • :: Fiske säsong

  1:a april - 30:de september.

 • :: Fiskekort

  Bokning av fiskekort och ytterligare upplysningar, görs på Kronolax fiskets egna webbsida, se länk i menyn. priser varierar beronde på vilket datum, man vill fiska.

 • :: Artrikedom

  Lax, Havsöring, vild Regnbåge.