austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Figgjoelva på Jaeren i Rogaland är en grund, smal och lugnflytande älv som mynnar ut i Honsvika. Den tillhör en av Norges topp 20 älvar och räknas som laxförande i ca 2,5 mil. Men lax och havsöringen kan dock vandra upp i Edlandsvatnet och Limavatnet och därifrån vidare till Straumåna och Gjesdalsåna, samt andra småbäckar. Laxen stiger redan tidigt på säsongen, men man räknar inte med att laxen stannar på de nedre sträckorna vid Sele fören i slutet av juni. Laxbestånden består till största delen av små och mellanlax, det finns även havsöring. Figgjoelva är beroende av nederbörd för att hålla en god vattenföring. På nedre delen av Seles sträckor har man problem med grov gräsväxt, som man dock jobbar med att åtgärda via olika projekt och räknar med att ha löst problemet inom några år.

Nedre sträckan på Sele fisket, sone 1 precis vid havet.
Nedre sträckan på Sele fisket, sone 1 precis vid havet.

Fisket

Här drillas lax.
Här drillas lax.

Nedersta 3 km på Figgjoelva kallas Sele och det är indelat i fyra fiskezoner. Figgjoelva är här relativt lugnflytande med en del små strömmar och här står nästan alltid fisk, trots låg vattenföring. Årsfångsten på Seles sträckor brukar ligga runt 4 ton lax och havsöring, varav merparten tas på fluga. Där säljs halvdygnskort till zon 1 och 2, till zon 3 säljs det heldygnskort, till zon 4 säljs både dygnskort och årskort. Fiskekort per zon är begränsat och fisket är populärt, vilket gör att man bör vara ute i god tid vid bokning av fiskekort. Laxen stiger tidigt på säsongen och vid bra vattenföring i juni kan fisket bli riktigt bra.

Mera om fisket

Snitt storleken på lax i Figgjoelva är ca 2,5 kg och ungefär hälften av laxen tas på de nedre sträckorna som disponeras av Sele laxfiskeri.

På Stavanger och Rogalands jägar och fiskeförenings webbsida finner man kontakt personer till sträckor ovanför Sele genom att gå in på Fiske och sedan välja fiskeplatser.

Fin lax tagen på Sele fisket.
Fin lax tagen på Sele fisket.