annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Liaerelva är en liten älv som rinner genom Lierdalen och ut i Drammensfjorden. Den är grumlig och stillaflytande de nedersta kilometrarna från mynningen. Fem kilometer uppströms mynningen klarnar älven upp en del, men kan ändå inte betecknas som klar. Vid större nederbördsmängder blir älven chokladbrun och det tar i regel 2-3 dagar innan den är fiskbar med fluga igen.

Älven växlar mellan en del forsar och lite lugnare partier. E18 korsar älven vid Kjellstad, riksväg 285 går jäms med.

Foto:Wojtech Sargalski Bild från Grötte ca 7 km uppströms mynningen, här gäller ordinärt fiskekort.
Foto:Wojtech Sargalski Bild från Grötte ca 7 km uppströms mynningen, här gäller ordinärt fiskekort.

Fisket

Foto: Wojtech Sargalski Vilhelm provar lyckan på lågt sommarvatten.
Foto: Wojtech Sargalski Vilhelm provar lyckan på lågt sommarvatten.

Trots att Lierelva är omkransad av tät vegetation finns det en del fina sträckor att prova flugspöet på, då helst med ett enhands spö. Lax från 1-3 kg och havsöring upp till kilot är de vanligaste fångsterna. En rekord lax på 10,2 kg togs dock säsongen 2001.

Som en följd av gyroinfektionen 1987 görs det varje år omfattande utsättningar av 2 åriga lax- och havsöringssmolt, detta för att upprätthålla fisket i älven. Det finns även en biälv som heter Glittra som är väldigt klar och kan ge fin fångst vid bra förhållanden. Årliga utsättningen ligger på ca 30,000 laxyngel 150,000 2 åriga havsöringar.

Mera om fisket

Foto:Wojtech Sargalski Bild från Grötte ca 7 km uppströms mynningen,här gäller ordinärt fiskekort.
Foto:Wojtech Sargalski Bild från Grötte ca 7 km uppströms mynningen,här gäller ordinärt fiskekort.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Liaerelva
  Här ligger Liaerelva

 • :: Länkar


 • :: Fiske säsong

  15maj -1sept ( ej uppdaterad 2012) ( ej uppdaterad 2012) Hauk sport Tollbugt 28 Drammen Tel 0047-32836069 Centrum Daglivare i Lier Tel 0047 32 846377 säljer fiskekort till Lierelvens Grunneierförenings område. Shell Bensinstasjon V/Kellstad Bommen dygns öppet

 • :: Fiskekort

  ( obs ej uppdaterad 2012 ) 200kr per dygn, säsongskort 800kr, inkl pant 100kr gäller båda korten som fiskaren får tillbaka vid åter lämnad fångstrapport, Barn under 16 år fiskar gratis!.

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring,