annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Bureälven som ligger strax nedanför Skellefteå är en ca 60 km lång skogsälv med en medelvattenföring på ca 11 m3/s. Den är reglerad med 2 st kraftverk, Mjödvattsforsen och Falmarksforsen varav den senare utgör ett definitivt vandrings hinder för fisken. Älven är lättillgängligt från vägen. Längs hela älven har man skapat trivselplatser som vindskydd, broar mm.

Sven Holmström inspekterar älven år 1994 före biotopåtgärder strax nedanför bron vid Bursjöns utlopp
Sven Holmström inspekterar älven år 1994 före biotopåtgärder strax nedanför bron vid Bursjöns utlopp

Fisket

Stålbron vid Bursjön lågvatten hösten 1994
Stålbron vid Bursjön lågvatten hösten 1994

Genom ett aktivt fiskevårdsarbete och årliga utsättningar har man hittills har satt ut 120,000 lax och 27,000 öringsmolt, vilket gör att man nu håller på att återskapa ett lax och havsöringsbestånd på de nedre sträckorna.

Fisket efter lax och havsöring är en relativt ny företeelse men är klart på uppgång. Största lax som tagits vägde 14 kg och togs i Ytterforsen. Många väljer att fiska vid kraftverket i Falmarksforsen, där det finns lättillgängliga bryggor.

Mera om fisket

Bureälvens nedre fiskevårds område sträcker sig från trakterna kring Tjärntjärnliden ovanför Mjödvattnet och ner till mynningen i havet.

Utloppet Buresjön. Lågvatten.
Utloppet Buresjön. Lågvatten.

 

 • :: Var i landet

  Här strax söder om Skellefteå ligger Bureälv.
  Här strax söder om Skellefteå ligger Bureälv.

 • :: Länkar

  Lokal webbsida till Bureälv. Bureälvs övre fiskevårdsområde

 • :: Fiskekort

  Bureälvens nedre Fvo 20kr/dygn- 150kr år Statoil Bureå tel 0910-780246 Yttervik/Båtvik Robert Marklund tel 0910-78 60 67 Bodan Jonny Vikström tel 0910-808 31 Falmarksforsen Sune Nyström tel 0910-841 52 Ö.Falmark Stefan Falkman tel 0910-840 95 G.Falmark Rolf Eriksson tel 0910-820 12 Långviken Tore Tjernström tel 0910-807 58 Sjöbotten Tomas Wiklund tel 0910-78 70 31 Hjoggböle Ulf Nyström tel 070-541 39 86 Mjödvattnet Bengt Johansson tel 0914-421 28 Båtuthyrning Falmarksträsket Stefan Falkman tel 0910-840 95 Yttervik/Båtvik Robert Marklund tel 0910-78 60 67 Bodaträsket Jonny Vikström tel 0910-808 31 Långviken Tore Tjernström tel 0910-807 58 Bussjön Sven Holmström tel 0910-78 00 76 Bureälvens övre Fvo Anders Rönnlund tel Tel. 070-34 30 761 anders.ronnlund@hotmail.com

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring