austkil_ostkilgard.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Skräbeån rinner ner från Ivösjön vid Bromölla och ut i Möllefjorden i Nymölla, en sträcka på ca 5km. Åns källflöden är dock betydligt längre. 1952 bildades Skräbeåns fiskevårdsförening som jobbar aktivt för att skapa ett bra sportfiske för allmänheten i åns nedre del. Man har jobbat med biotopåtgärder för att öka möjligheten för reproduktion av havsöring, då genom att lägga ut block och leksten på väl utvalda platser. Man håller idag ett gott bestånd av havsörings smolt i ån.

Bild från nya sträckans pool 1.
Bild från nya sträckans pool 1.

Fisket

Christer Wickander med en fin våröring från 2003 på c:a 10 kg som återutsattes.
Christer Wickander med en fin våröring från 2003 på c:a 10 kg som återutsattes.

Det finns ett par riktigt fina flugfiskesträckor men det är väl framförallt pool 1 som är riktigt fin. Man har där tidigare fått flertalet stora havsöringar och någon enstaka runt 10 kg. Man fiskar även sedan tidigare på sträckan nedströms landsvägsbron i Nymölla. Den allmänna säsongen startar som vanligt 1 mars och pågår till 30 sept. Man fiskar även sik under en månad, med början i slutet av november. Fiske får då ske i zon I, II och III. Se hemsidan för aktuella datum.

Mera om fisket

Fiskekortet skall bäras synligt. Det är varje fiskares skyldighet att iakttaga gällande bestämmelser. Fiskekort erfordras för alla som fyllt 15 år. Fiske får endast ske nedströms bilbron i Nymölla samt på markerad sträcka i Bromölla.

Fiske är endast tillåtet från och med den 1 mars till och med den 30 september. Metförbud gäller på båda sträckorna under tiden 1 mars till och med den 14 mars.

Under hela säsongen gäller metförbud från bilbron i Nymölla till markering ca 100 m nedströms. Lax och öring mindre än 50 cm måste återutsättas. Max 2 fiskar, lax/ öring per person och dag, övriga arter ingen begränsning.

Lax och öring tillfaller inte fångstmannen förrän den registrerats. Registrering sker vid parkeringen i Nymölla respektive vid Sockerbruksmöllans dammluckor i Bromölla. Fiskare som ej registrerar fångsten efter avslutat fiske kommer omedelbart att avstängas från vidare fiske i Skräbeån.

Bild från sockerbruket kvarnen.
Bild från sockerbruket kvarnen.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Skräbeån
  Här ligger Skräbeån

 • :: Länkar

  Egen Webbsida i Fiskeföreningen

 • :: Fiske säsong

  1:a mars till 30:de september.ej uppdaterad 2012

 • :: Fiskekort

  Säsongskort: 300 kr, Dagskort: 50 kr. Max 2 lax/öring. Barn under 15 år fiskar gratis. Fiskekort säljes på följande ställen. Preem Bromölla tel 0456-230 15, Turistbyrån Bromölla tel 0456-82 22 22, Bromölla Fiske och Fritid tel 0456-65 12 90, Fiskeknuten, Kristianstad,Tel. 044-12 75 70

 • :: Artrikedom

  Lax, havsöring, regnbåge och sik.