annonser.nu.jpg
Anv:     Lösen:     svenska  english

Laxfiske.nu

Allmänt

Verdalselva i norra Tröndelag har sina källflöden från trakterna kring svenska gränsen, några mil nordväst om Storlien. Älven rinner i två dalgångar, Inndalen och Helgådalen innan de rinner samman vid Vuku och där bildar själva huvudälven som är ca 2,2 mil lång. Verdalselva mynnar ut i Trondheimsfjorden vid Verdals centrum. Från mynningen och ca 22 km upp i älven kallas den Verdalselva. Hela älven med biälvarna, Helgåa och Inna kallas Verdalsvassdraget är laxförande ca 4,6 mil. Från mynningen och upp till Östnesforsen i Vuku varierar älven mellan lugna partier, forsar och strömpartier. Östnesforsen blir den första utmaningen för laxens vidare färd upp i vassdraget.

Biflöden i Verdalselva. 3 km ovanför Vuku vid Holmen Gård kommer Helgåa och Inna. Inna är laxförande ca 3 km, upp till Dillforsen. Inna har en egen laxstam och vid goda förhållanden med en inte allt för torr sommar och lite regn är Inna en spännande älv, med flera forspartier och fina strömmar, och är inte allt för bred. Helgåa som rinner genom Vömmöldalen upp mot Vera är laxförande ca 26 km. 4 km upp från Verdalselva kommer Grunnforsen som är utsprängd för att underlätta laxens vidare vandring. Här vid Grunnforsen ligger även Europas största laxtrappa med en höjdskillnad på 40 meter. Efter att laxtrappan byggdes fick laxen nya fina möjligheter i Verdalsvassdraget.

Lax på steinmuren nedanför hytta på Landfald. Foto: Steinar Tønnesen.
Lax på steinmuren nedanför hytta på Landfald. Foto: Steinar Tønnesen.

Fisket

Grundmo uppströms. Foto: Steinar Tønnesen.
Grundmo uppströms. Foto: Steinar Tønnesen.

Förkortad säsong 2012, på grund av den stora nergången i laxfisket på senare år. Årets fiskesäsong sträcker sig från 20 juni-20juli. Gratis fisket på Verdals jff fiskesträckor för kvinnor/tjejer har upphört.

Verdalselva eller Verdalsvassdraget som hela älv systemet kallas har många möligheter för den som vill fiska lax eller havsöring. Här är det lätttillgängligt och väldigt bra organiserat för sportfiske, några sträckor är även handicapanpassade. Verdal jakt- och fiskeförening säljer kort till 60% av verdalselva men det finns även en hel del privata sträckor. Det mesta fisket förekommer på Verdalsälvens första två mil och de mest kända sträckorna är nedanför Vukufossen och Granfossen. Ovanför Vuku delar sig älven till Inna och Helgåa, till Inna går laxen ca 3 km upp till Dillforsen och i Helgåa går laxen ca 2,6 mil upp. Helgåa är något mindre och mer strömsatt en själva Verdalsälven. Fisket här brukar komma igång i slutet av juni.

Helgåa och resten av Verdalsvassdraget har varit mindre känt, men har blivit allt mer populärt på senare år. Det finns ca 130 grunneiere i hela Verdalsvassdraget och många av dem kan erbjuda fina möligheter för fiske. Det säljes dygns-, vecko- och års-kort på många sträckor. Det finns också många privata och trevliga fiskecamper.

Mera om fisket

Verdalselva har vid Granforsen Europas största laxtrappa och den är 280 m lång. Där kan du se laxen som är på väg upp, då man byggt en laxstudio vilket är till stor glädje för besökarna.

Älven med fiskare.
Älven med fiskare.

 

 • :: Var i landet

  Här ligger Verdalselva.
  Här ligger Verdalselva.

 • :: Länkar

  Egen website, Verdalselva.no

 • :: Fiske säsong

  20 juni- 20 July

 • :: Fiskekort

  Verdal jakt- och fiskeförening 2011, 450nkr dygnet, 2000nkr säsong. För medlemmar 350nkr dygnet, säsongskort 1300nkr. Obs ej längre gratis för kvinnor. Fiskekort finns att köpa på bensinstationer, campingar, turistbyrån mm.

 • :: Artrikedom

  Lax och havsöring.